Hier vind je nieuws over ontwikkelingen in de landelijke en provinciale museumsector.

Steun Friese musea als erfgoedbewaarders | Opiniestuk in Leeuwarder Courant

31 juli 2023 Bedrijfsvoering

Onderstaand stuk is op 26 juli 2023 geplaatst in de Leeuwarder Courant Op 11 juli ging Elisabeth Post in het redactioneel commentaar in de Leeuwarder Courant in op de rol […]

Lees verder

RCE: Barrièremodel voor Diefstal uit collectiebeherende instellingen

05 april 2023 Bedrijfsvoering

Recentelijk publiceerde de RCE een uitgebreid barrièremodel voor Diefstal uit collectiebeherende instellingen. Het barrièremodel somt maatregelen op die de crimineel kunnen verstoren. Het model is ontwikkeld met behulp van experts […]

Lees verder

Herziene Leidraad Afstoten Museale Objecten

22 maart 2023 Bedrijfsvoering

Het depot is te vol, je museum gaat fuseren met een ander en moet inkrimpen of objecten passen gewoon niet meer in jullie collectie. Wat de reden ook is, het […]

Lees verder

Uitkomsten onderzoek naar gestegen energieprijzen bij erfgoedorganisaties

14 november 2022 Bedrijfsvoering Collectie

In de maand september 2022 is er een onderzoek uitgevoerd onder erfgoedorganisaties over de gevolgen van de gestegen energieprijzen. Aanleiding voor het onderzoek waren de vragen die bij de erfgoedhuizen […]

Lees verder

WBTR blijvende verplichting. Al begonnen?   

12 mei 2022 Bedrijfsvoering

Sinds 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen en stichtingen de WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De wet legt verplichtingen op om goed bestuur te waarborgen. Ben je […]

Lees verder

Dreigende nieuwbouw Observeum Burgum

03 februari 2022 Bedrijfsvoering

Door de geplande woningbouw rond Burgum werd het bestaan van de Sterrenwacht en het Streekmuseum in Burgum bedreigd. Museumfederatie Fryslân heeft in verband met de dreigende levensvatbaarheid het college van […]

Lees verder

Nieuwe maatregelen musea per 6 november 2021

03 november 2021 Bedrijfsvoering

In de persconferentie op dinsdagavond 2 november werden er nieuwe maatregelen aangekondigd. Hieronder wordt op een rij gezet welke nieuwe maatregelen gelden voor de musea en erfgoedinstellingen, met ingang van […]

Lees verder

Maandag 17 mei online bijeenkomst heropening musea!

11 mei 2021 Bedrijfsvoering

Het moment dat we mogen heropenen komt dichterbij, al blijft de exacte datum nog onzeker. Afgelopen donderdag ontvingen we het volgende bericht van De Museumvereniging: Eerste openingsmogelijkheid voor musea in […]

Lees verder

Webinar over Wet toezicht en bestuur rechtspersoon (WBTR)

20 april 2021 Bedrijfsvoering

Vanaf 1 juli 2021 is de Wet toezicht en bestuur rechtspersonen (WBTR) van kracht. Vrijwel alle verenigingen en stichtingen in Nederland moeten eraan voldoen. In de nieuwe wet zit een […]

Lees verder

Calamiteit tijdens avondklok? Zorg voor werkgeversverklaring

27 januari 2021 Bedrijfsvoering

Een calamiteit in het museum gedurende de avondklok? Zorg voor een ingevulde ‘Werkgeversverklaring Avondklok’ om naar het museum te gaan. Download hier het document.

Lees verder
1 2