Hier vind je nieuws over ontwikkelingen in de landelijke en provinciale museumsector.

80 Jaar Vrijheid in 2025 – aanvragen VFonds en webinar

13 juni 2024 Bedrijfsvoering

In 2025 vieren we 80 jaar vrijheid: een bijzonder jubileum. Met het oog op deze viering willen we je informeren over de mogelijkheden die Vfonds biedt om initiatieven en projecten […]

Lees verder

Erfgoedvrijwilligers Fryslân in kaart gebracht

26 februari 2024 Bedrijfsvoering

In Fryslân zijn 7.050 mensen op vrijwillige basis bezig met erfgoed, verspreid over 275 erfgoedinitiatieven. In 2023 is voor het eerst zowel landelijk als provinciaal onderzoek gedaan om dit in […]

Lees verder

Strategische heroriëntatie Museumregister Nederland

07 december 2023 Bedrijfsvoering

Beste vertegenwoordigers van geregistreerde musea, Ontwikkelingen gaan snel – ook in het museale werkveld. In oktober 2023 werd de vertaling van de nieuwe museumdefinitie aangenomen, er wordt nagedacht over een […]

Lees verder

Bijeenkomst RCE ROEREND IN DE REGIO: Editie Noord

27 september 2023 Bedrijfsvoering Collectie

Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed komt naar Museum Belvédère De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE), Museumfederatie Fryslân, Erfgoedpartners Groningen en Platform Drentse Musea organiseren de bijeenkomst ‘Roerend in de […]

Lees verder

Steun Friese musea als erfgoedbewaarders | Opiniestuk in Leeuwarder Courant

31 juli 2023 Bedrijfsvoering

Onderstaand stuk is op 26 juli 2023 geplaatst in de Leeuwarder Courant Op 11 juli ging Elisabeth Post in het redactioneel commentaar in de Leeuwarder Courant in op de rol […]

Lees verder

RCE: Barrièremodel voor Diefstal uit collectiebeherende instellingen

05 april 2023 Bedrijfsvoering

Recentelijk publiceerde de RCE een uitgebreid barrièremodel voor Diefstal uit collectiebeherende instellingen. Het barrièremodel somt maatregelen op die de crimineel kunnen verstoren. Het model is ontwikkeld met behulp van experts […]

Lees verder

Herziene Leidraad Afstoten Museale Objecten

22 maart 2023 Bedrijfsvoering

Het depot is te vol, je museum gaat fuseren met een ander en moet inkrimpen of objecten passen gewoon niet meer in jullie collectie. Wat de reden ook is, het […]

Lees verder

Uitkomsten onderzoek naar gestegen energieprijzen bij erfgoedorganisaties

14 november 2022 Bedrijfsvoering Collectie

In de maand september 2022 is er een onderzoek uitgevoerd onder erfgoedorganisaties over de gevolgen van de gestegen energieprijzen. Aanleiding voor het onderzoek waren de vragen die bij de erfgoedhuizen […]

Lees verder

WBTR blijvende verplichting. Al begonnen?   

12 mei 2022 Bedrijfsvoering

Sinds 1 juli 2021 geldt voor alle verenigingen en stichtingen de WBTR, de Wet bestuur en toezicht rechtspersonen. De wet legt verplichtingen op om goed bestuur te waarborgen. Ben je […]

Lees verder

Dreigende nieuwbouw Observeum Burgum

03 februari 2022 Bedrijfsvoering

Door de geplande woningbouw rond Burgum werd het bestaan van de Sterrenwacht en het Streekmuseum in Burgum bedreigd. Museumfederatie Fryslân heeft in verband met de dreigende levensvatbaarheid het college van […]

Lees verder
1 2 3