Veelgestelde vragen

aan Museumfederatie Fryslân

1. Wat doet Museumfederatie Fryslân?
2. Wat houdt een lidmaatschap van Museumfederatie Fryslân in?
3. Hoe kan een museum lid worden van Museumfederatie Fryslân?
4. Mogen alleen geregistreerde musea lid worden van Museumfederatie Fryslân?
5. Hoe ondersteunt Museumfederatie Fryslân haar leden?
6. Ondersteunt Museumfederatie Fryslân ook niet-leden?
7. Wat is een geregistreerd museum? En het Museumregister? (video)
8. Wat levert het op om een geregistreerd museum te zijn?
9. Hoe word je een geregistreerd museum?
10. Wat moet je doen om een geregistreerd museum te blijven?
11. Waar is vastgelegd hoe we met collecties om zouden moeten gaan? (video ethische code)
12. Hoe kan ik het beste contact opnemen met de Museumfederatie?

1. Wat doet Museumfederatie Fryslân?

In het kort:
• Advisering van aangesloten musea op het niveau van de Museumnorm;
• Ondersteuning van de musea bij hun plannen;
• Kennisdeling en platformfunctie voor o.a. nieuwe ontwikkelingen in het museumveld;
• Gezamenlijke promotie, vooral door aansluiting bij de bestaande marketingorganisaties in Fryslân en museale wereld.

Meer over ons >

2. Wat houdt een lidmaatschap van Museumfederatie Fryslân in?

Musea die lid zijn van Museumfederatie Fryslân kunnen gebruik maken van de advisering, ondersteuning en de activiteiten die het team van Museumfederatie Fryslân voor hen organiseert. Dit doet de Museumfederatie in de opdracht van Provincie Fryslân. Het doel is om de kwaliteit van aangesloten musea te verbeteren via hun (vrijwillige) medewerkers.

De advisering omvat alle onderdelen van het museale werk en heeft de Museumnorm als uitgangspunt.

3. Hoe kan een museum lid worden van Museumfederatie Fryslân?

Een museum dat voldoet aan de internationale definitie van een museum en de ambitie heeft om aan de Museumnorm van het Museumregister te voldoen (meer hierover vanaf vraag 7), kan een brief sturen aan het bestuur van Museumstifting Fryslân (de stichtingsnaam) met het verzoek om lid te worden. Het is verstandig om voorafgaand aan deze brief contact op te nemen met Mirjam Pragt (directeur/museumconsulent) voor een overleg. Met haar kunt u bespreken of het museum (al) aan de internationale definitie van een museum voldoet en wat het inhoudt om aan de Museumnorm te gaan voldoen.

Als het bestuur van Museumstifting Fryslân akkoord gaat, wordt het museum aspirant lid van Museumfederatie Fryslân. Als het museum voldoet aan de Museumnorm en opgenomen wordt in het Museumregister, dan wordt het museum ook lid van Museumfederatie Fryslân.

4. Mogen alleen geregistreerde musea lid worden van Museumfederatie Fryslân?

Nee, musea die aan de Museumnorm willen gaan voldoen en dus opgenomen willen gaan worden in het Nederlands Museumregister (= een geregistreerd museum ) kunnen lid worden van de Museumfederatie Fryslân; zie vraag hierboven.

5. Hoe ondersteunt Museumfederatie Fryslân haar leden?

a. De adviseurs van Museumfederatie Fryslân zijn beschikbaar voor vragen en advies. De Museumnorm vormt het uitgangspunt bij advies. Zo kan een plan van een museum worden besproken met de adviseurs en museumconsulent. Zij beoordelen het conceptplan vanuit museaal oogpunt en museale kwaliteit en geven feedback, ook over de mogelijkheden voor realisatie.

b. Museumfederatie Fryslân organiseert bijeenkomsten en cursussen voor betaalde en vrijwillige museummedewerkers. Zij worden actief uitgenodigd.

c. Het team van de Museumfederatie houdt ontwikkelingen in het museale werk bij en organiseert projecten en activiteiten die hierbij passen.

d. Met de website www.museum.frl en bijbehorende sociale media ondersteunt de Museumfederatie ook de online promotie van Friese musea. Zowel leden als niet-leden presenteren zelfstandig hun nieuws en activiteiten op deze website, welke vervolgens door medewerkers van de Museumfederatie op social media worden gepromoot. Het platform is tevens middelpunt tijdens campagnes voor provinciale evenementen, zoals ‘Help pake & beppe de vakantie door’. Voor niet-leden geldt een aantal voorwaarden voor deelname aan de website.
e. Leden kunnen deelnemen aan het Museum Magazine.

Alle leden van Museumfederatie Fryslân zijn te vinden op www.museumfederatiefryslan.nl.

6. Ondersteunt Museumfederatie Fryslân ook niet-leden?

Museumfederatie Fryslân informeert alle musea in Fryslân. De meeste informatie is te vinden op www.museumconsulenten.nl, dit is de website die alle museumconsulentschappen van Nederland met elkaar up-to-date houden.

Deelname aan cursussen is mogelijk als er plaatsen over zijn. Er wordt dan een bedrag van € 10 extra gevraagd voor deelname. Dat betekent dat de kosten meestal € 65 (i.p.v. € 55) voor een cursusdag bedragen.

Ook musea die geen lid kunnen worden van de Museumfederatie kunnen hun activiteiten plaatsen op www.museum.frl. De kosten bedragen € 50 per jaar en er wordt verwacht dat het museum minimaal tweemaal per jaar een nieuwe activiteit plaatst.

7. Wat is een geregistreerd museum? En het Museumregister?

Een geregistreerd museum voldoet op alle onderdelen van het museale werk aan de Museumnorm. Het museum wordt daardoor opgenomen in het Nederlands Museumregister. Het Museumregister is een register van museale instellingen die aantoonbaar voldoen aan criteria voor een kwalitatief hoogwaardige invulling van de functies van een museum. Deze criteria zijn samengevat in de Museumnorm. Meer informatie over het Museumregister en de Museumnorm >

Video over het Museumregister

8. Wat levert het op om een geregistreerd museum te zijn?

Een museum kan aan andere partijen (bezoekers, collega-instellingen, overheden, fondsen, sponsors en dergelijke) aantonen dat het de zaken goed op orde heeft. Daarnaast vinden fondsen en sponsoren het steeds belangrijker dat een museum geregistreerd is. Zij vertrouwen op de beoordeling van het Museumregister en hoeven zelf minder onderzoek te doen. Alleen geregistreerde musea kunnen lid zijn van de Museumvereniging. Dit heeft ook gevolgen voor de Museumkaart, want alleen leden van de Museumvereniging kunnen de Museumkaart aanvragen.

9. Hoe word je een geregistreerd museum?

Als museum werk je aan de 17 criteria die de Museumnorm beschrijft. In de 17 punten komt de museumpraktijk van bedrijfsvoering, collectiebeheer en publiek aan de orde.

Als je niet weet in hoeverre je museum voldoet aan de eisen van de Museumnorm, kun je als lid van Museumfederatie Fryslân een gesprek aanvragen met de museumconsulent. Een gesprek waarin de huidige situatie wordt doorgenomen en advies wordt gegeven over de vervolgstappen om aan de Museumnorm te voldoen.

Er kan ook een pre-toets worden aangevraagd bij het Nederlands Museumregister.

Het voldoen aan de Museumnorm vraagt tijd en mogelijk enige aanpassingen aan het museum. Vaak worden aanpassingen gerealiseerd met behulp van fondsen en subsidies.

10. Wat moet je doen om een geregistreerd museum te blijven?

De Museumnorm bevat onderdelen die betrekking hebben op het reguliere museumwerk. Op deze wijze blijft het museum voldoen aan de Museumnorm. Dit geldt ook voor de (vrijwillige) medewerkers. Nieuwe medewerkers kunnen hiervoor gebruik maken van het cursusaanbod.

11. Waar is vastgelegd hoe we met collecties om zouden moeten gaan? (Ethische code)

Dit is vastgelegd in de ethische code voor musea. Dit is tevens de basis voor de beroepsethiek van de museale sector en Nederland. Meer informatie over de ethische code voor musea >

Video over ethische code

12. Hoe kan ik het beste contact opnemen met de Museumfederatie?

Contact opnemen kan via het formulier op de website, door een mail sturen naar info@museumfederatiefryslan.nl of door tijdens kantooruren met ons te bellen (058 – 213 91 85).