Missie en visie

De musea in Friesland zorgen samen voor het blijven bestaan en uitdragen van bijzondere verhalen, collectiestukken en herinneringen. Museumfederatie Fryslân staat voor het toegankelijk maken en behouden van dit erfgoed in Friesland op een zo hoog mogelijk niveau. Onze missie is de kwaliteitsbevordering van musea, collecties en overig erfgoed in Friesland.

De bredere kijk naar cultuurhistorie, die niet alleen musea als behoeders en dragers van de cultuurhistorie ziet, vraagt om bezinning. Immaterieel erfgoed, zoals taal en gewoonten, zijn een vanzelfsprekend onderdeel geworden van de term ‘erfgoed’. De museumwereld heeft altijd al raakvlakken met allerlei andere groepen en instanties die zich bezig houden met erfgoed. Historische verenigingen liggen qua werk bijvoorbeeld vaak dicht tegen het museale aan. Daarnaast zijn staten en stinsen niet minder ‘museaal’ dan een museum. En hoe museaal is een molen of een archief?

Museumfederatie Fryslân deelt advies en kennis op het gebied van bedrijfsvoering, collectie- & informatiebeheer, publiek & educatie en marketing & communicatie. Samenwerken op provincie- en erfgoed breed niveau staat hierbij centraal. Hiermee brengen we musea, collecties en overig erfgoed naar een hoger niveau. Kortom, wij staan voor museale kwaliteit!