Bestuur

Tom van Mourik

Voorzitter stichting | waarnemend burgemeester van Smallingerland

Adrie Warmenhoven

Secretaris | Directeur Koninklijk Eise Eisinga Planetarium

Dirk van der Bij

Penningmeester | Accountant

Jelle Krol

Algemeen Bestuurslid | Collectievormer & vakreferent moderne taal- en letterkunde bij Tresoar

Paulo Martina

Algemeen bestuurslid | Directeur Museum Dr8888

Ruurd Gaastra

Algemeen Bestuurslid | Voorzitter Kazemattenmuseum Kornwerderzand