Wie zijn wij

Wa binne wy?

Museumfederatie Fryslân is een provinciale organisatie die de musea in Friesland ondersteunt. Wij staan voor het toegankelijk maken en behouden van het cultureel erfgoed in Friesland, en dat op een zo hoog mogelijk niveau. Daarvoor delen we kennis, stimuleren we samenwerkingen en adviseren we musea op het gebied van bedrijfsvoering, collectie- & informatiebeheer, publiek & educatie en marketing & communicatie. In ons team zijn alle vakgebieden vertegenwoordigd. Samen brengen we musea, collecties en ander erfgoed naar een hoger niveau. Kortom, wij staan voor museale kwaliteit!

Museumfederatie Fryslân bestaat uit een team collega’s met eigen vakgebieden en een groeiend netwerk.

Wie doet wat?Ons team
Over het Museumregister, lidmaatschap en meerVeelgestelde vragen

Museumfederatie Fryslân is de provinsjale organisaasje dy’t de musea yn Fryslân stipet en bestiet út in stifting en feriening. Wy diele advys en kennis op it gebiet fan kolleksjes, bedriuwsfiering, organisaasje en publyk, dêrûnder edukaasje. Gearwurkje op provinsje- en erfgoedbreed nivo stiet dêrby sintraal. Dêrmei bringe wy musea, kolleksjes en oar erfgoed nei in heger nivo. Koartsein, wy steane foar museäle kwaliteit!

Underwilens bestiet Museumfederatie Fryslân út in team fan tsien kollega’s mei eigen fakgebieten en in groeiend netwurk.

Wa dogt wat?Ús team