RCE: Barrièremodel voor Diefstal uit collectiebeherende instellingen

05 april 2023 Bedrijfsvoering

Recentelijk publiceerde de RCE een uitgebreid barrièremodel voor Diefstal uit collectiebeherende instellingen. Het barrièremodel somt maatregelen op die de crimineel kunnen verstoren. Het model is ontwikkeld met behulp van experts werkzaam in de museale sector.

Met het barrièremodel worden de stappen in kaart gebracht die een crimineel doorloopt bij het plegen van zijn delict. Zo wordt duidelijk waarom criminelen voor een bepaald object kiezen, hoe ze de diefstal voorbereiden, wannéér ze bij voorkeur hun slag slaan en welke opties ze hebben om de gestolen goederen te gebruiken of te verkopen. Het stappenplan helpt om de kans op een geslaagde diefstal aanzienlijk te verkleinen en de verkoop van gestolen objecten te voorkomen.

Inzicht in het criminele ‘bedrijfsproces’ biedt kansen om – per stap – gerichte maatregelen te treffen. Door letterlijk barrières op te werpen die het werk van de crimineel verstoren. Wanneer deze barrières adequaat en in goede samenhang worden ingezet, kan een inbraak of diefstal mogelijk voorkomen worden. Het barrièremodel draagt bij aan een efficiëntere inzet van de organisatorische, bouwkundige, elektronische en informatiebeveiligingsmaatregelen. Als deze OBE+Imaatregelen goed op elkaar zijn afgestemd, vergroten zij de veiligheid van de instelling maximaal.

Via: Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

Barrièremodel 'Diefstal uit collectiebeherende instellingen' Bekijk het barrièremodel hier