Herziene Leidraad Afstoten Museale Objecten

22 maart 2023 Bedrijfsvoering

Het depot is te vol, je museum gaat fuseren met een ander en moet inkrimpen of objecten passen gewoon niet meer in jullie collectie. Wat de reden ook is, het afstoten van objecten uit je museale collectie moet op de juiste manier gebeuren. En daar komt heel wat bij kijken. Want hoe bepaal je wat weggaat en waar komt het object (wel) goed uit de verf? Wat moet je doen als de kunstenaar van het stuk nog in leven is – of als er erven in het spel zijn? En wat wordt er eigenlijk aangeraden bij het afstoten van koloniale kunst? De LAMO biedt houvast. Het is dan ook niet de bedoeling dat de leidraad belemmerend werkt; het gehele afstotingsproces moet gebaseerd zijn op vertrouwen.

Alles wat je moet weten 
De LAMO is een praktische uitwerking van ‘Afstoten van collecties’ uit de Ethische Code voor Musea. Omdat deze leidraad al heel wat jaren meegaat, is het document dit jaar aangepast naar de huidige situatie, waardoor er nu ook aandacht is voor afstoting van digitaal materiaal en in serie geproduceerde objecten. Verder lees je onder meer hoe je bulkafstoting aanpakt, hoe vereenvoudigde afstoting en afstoting aan andere erfgoedinstellingen werkt. Je leest het allemaal in het volledige LAMO-document dat je hieronder kunt downloaden.

Kijk voor meer informatie op de website van de Museumvereniging.

Herziene Leidraad Afstoten Museale Objecten 2023Bekijk de LAMO hier