Dreigende nieuwbouw Observeum Burgum

03 februari 2022 Bedrijfsvoering

Door de geplande woningbouw rond Burgum werd het bestaan van de Sterrenwacht en het Streekmuseum in Burgum bedreigd. Museumfederatie Fryslân heeft in verband met de dreigende levensvatbaarheid het college van wethouders en bestuurders benaderd, en haar uitgesproken tegen de plannen die het einde zouden kunnen betekenen van de Sterrenwacht en het Streekmuseum. Woensdag 26 januari is er besloten dat er geen nieuwbouw komt in de buurt van de sterrenwacht bij Burgum.

Onderstaand vindt u de brief uit name van Museumfederatie Fryslân.

Geacht college,

Van verschillende zijden zijn wij benaderd door bezorgde personen en partijen, die onze aandacht vragen, voor de gevolgen van de realisatie van woningbouw aan de oostzijde van Burgum, voor de levensvatbaarheid van de Sterrenwacht en het Streekmuseum, gevestigd aan de Menno van Coehoornweg 9.

Wij zijn als Museumfederatie nauw betrokken bij het wel en wee van onze aangesloten leden en wij delen de zorgen die bij ons kenbaar zijn gemaakt. Wij zullen deze hier niet in extenso herhalen, ook omdat de besluitvorming voor morgenavond in de gemeenteraad staat geagendeerd en er met betrekking tot dit onderwerp de afgelopen tijd al de nodige argumenten zijn uitgewisseld.

Voor ons staat voorop dat een bewezen en zeer bijzondere combinatie van Sterrenwacht en Streekmuseum, rechtstreeks in haar voortbestaan wordt bedreigd als de geprojecteerde woningbouwplannen aan de oostzijde van Burgum, doorgang vinden en er voor deze locatie wordt gekozen. De levensvatbaarheid en een sluitende exploitatie wordt juist mogelijk gemaakt door de combinatie van Streekmuseum en Sterrenwacht. Beëindiging van de Sterrenwacht door toenemende lichtvervuiling bij realisatie van woningbouw, zal m.a.w. ook onherroepelijk leiden tot beëindiging van het Streekmuseum.

Normaal mengen wij ons als Museumfederatie niet in discussies die onze aangesloten leden voeren met partijen waar zij in hun specifieke omgeving mee te maken hebben. Wij maken hier een uitzondering omdat het voortbestaan van één van onze leden, door een eventuele externe ontwikkeling, rechtstreeks in het geding komt.

Wij hopen dat er bij de keuzes met betrekking tot de realisatie van toekomstige woningbouw in en rond Burgum goed rekening wordt gehouden met de belangen van Sterrenwacht en Streekmuseum en dat de bouwlocaties die hiervoor bedreigend zijn, verder niet in ontwikkeling worden genomen. ”