Uitkomsten onderzoek naar gestegen energieprijzen bij erfgoedorganisaties

14 november 2022 Bedrijfsvoering Collectie

In de maand september 2022 is er een onderzoek uitgevoerd onder erfgoedorganisaties over de gevolgen van de gestegen energieprijzen. Aanleiding voor het onderzoek waren de vragen die bij de erfgoedhuizen binnenkwamen vanuit met name musea en andere collectie- beherende organisaties. Erfgoed Gelderland en het Landelijk Contact van Museum- consulenten hebben het initiatief genomen om het onderzoek uit te voeren. De vragenlijst is landelijk uitgezet onder allerlei erfgoedorganisaties om samen een breder beeld te krijgen van de situatie.

Download hier het onderzoeksrapport >