Musea overzicht

Alle musea in Friesland die lid zijn van Museumfederatie Fryslân.

De Westereen Bruinenberg
West-Terschelling CNL
Buitenpost De Kruidhof
Vlieland De Noordwester
Harkema De Spitkeet
Veenklooster Fogelsangh-State
Leeuwarden Fries Museum
Harlingen Hannemahuis
Heerenveen Heerenveen Museum
Buitenpost IJstijdenmuseum
Nij Beets It Damshûs
Franeker Keatsmuseum
Noardburgum Klompenmuseum
Oranjewoud Museum Belvedere
Dotingastate Museum Blokhuispoort
Drachten Museum Dr8888
Hindeloopen Museum Hindeloopen
Franeker Museum Martena
West-Terschelling Museum t Behouden Huys
Schiermonnikoog Np Schiermonnikoog
Makkinga Oold Ark
Leeuwarden Ottema-Kingma
Marsum Poptaslot
Burdaard Ruurd Wiersma
Damwâld Sukerei
Leeuwarden Tresoar

Schrijf je in voor de nieuwsbrief en blijf op de hoogte