Spoorboekje digitalisering erfgoedcollecties

08 april 2024 Collectie

Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties geactualiseerd en uitgebreid met Keuzehulp collectie-informatiesystemen

Het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties is sinds 2019 een vertrouwde vraagbaak voor medewerkers van erfgoedorganisaties, van groot tot klein. Eind 2023 is er opnieuw een actualiseringsslag uitgevoerd. Niet alleen hebben nieuwe ontwikkelingen zoals schema.org en IIIF er een plek gekregen, ook is het uitgebreid met de Keuzehulp collectie-informatiesystemen.

Het Spoorboekje Digitalisering Erfgoedcollecties bevatte oorspronkelijk diverse handreikingen voor het duurzaam beheer en behoud van collectie-informatie, evenals voor het bereiken van nieuwe doelgroepen. Daarnaast omvatte het een groot aantal links met achtergrondinformatie. In de nieuwe editie is het aantal links aanzienlijk verminderd, en er is meer gedetailleerde informatie toegevoegd. Dit heeft geresulteerd in een helder stappenplan voor het werken volgens de NDE-richtlijnen, oftewel werken volgens de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.

Met name het onderdeel ‘Bruikbaar’ heeft een grondige herziening ondergaan. Onder de nieuwe titel ‘Erfgoed verbinden en ontsluiten’ leidt dit hoofdstuk de lezer stap voor stap door het proces om erfgoed als linked data beschikbaar te stellen.


Een nieuwe plek: digitaalerfgoedcoach.online

Het Spoorboekje heeft een thuis gevonden op de nieuwe website digitaalerfgoedcoach.online, nadat het eerder gehuisvest was op de site voor museumconsulenten. De nieuwe website fungeert als de hub waar OPEN, het samenwerkingsverband van provinciale erfgoedinstellingen, alle kennis over digitaal erfgoed samenbrengt, beheert en presenteert voor het brede erfgoedveld.

Naast het Spoorboekje biedt deze site toegang tot andere tools en kennisproducten die de zichtbaarheid, bruikbaarheid en duurzaamheid van digitaal erfgoed bevorderen. Deze hulpmiddelen zijn in de afgelopen jaren ontwikkeld om erfgoedorganisaties, ongeacht hun omvang of professionaliteit, te ondersteunen bij het werken volgens de principes van de Nationale Strategie Digitaal Erfgoed.