Ottema-Kingma Stichting

De Ottema-Kingma Stichting (OKS) ving haar werkzaamheden aan in 1955 na het overlijden van notaris Nanne Ottema. De collectie bestaat uit circa 30.000 objecten cultureel erfgoed welke in bruikleen zijn op 34 locaties, waaronder het Princessehof en het Fries Museum in Leeuwarden. OKS heeft dan ook als doel ‘’Het bevorderen van kunst- en cultuurhistorie in Friesland’’.

De OKS verwerft onder meer objecten en verzamelingen die van belang zijn voor de openbare collecties in Friesland. Daarnaast stimuleert de OKS wetenschappelijk onderzoek en ondersteunt het relevante publicaties. Ook het ontsluiten van collecties in Friesland voor een breed publiek, zowel in boekvorm als digitaal rekent de OKS tot haar taak.

Museum informatie
Faciliteiten