Conferentie begjinne mei bewarje

Van de collectie van een museum tot onderzoeksdata: alles is online. We kunnen ons dan ook niet voorstellen dat informatie niet altijd en overal beschikbaar en up-to-date is. Maar is dat ook zo? Blijft alles zomaar vanzelf online?

Nee, niet vanzelf! Digitale informatie is kwetsbaar, vaak veel kwetsbaarder dan men zou denken en slecht digitaal beheer zal onomkeerbare schade gaan toebrengen aan het publieke domein en de missie van erfgoed- en kennisinstellingen. Het bewerkstelligen van duurzame toegang is een grote uitdaging en geen enkele erfgoedinstelling is in staat om dit alleen op te lossen.

Om digitale collecties op te nemen in de digitale dienstverlening van een organisatie en duurzaam toegankelijk te houden, hebben we een infrastructuur nodig, maar ook afspraken: Wie bewaart wat en hoe bewaren we dat? Wat heb je daar voor nodig? Welke kennis en expertise is er nodig? En welke financiële middelen zijn ermee gemoeid?

Digitale duurzaamheid is veelomvattend en vergt een gemeenschappelijke aanpak. Alleen door goed met elkaar samen te werken kunnen we de grote uitdagingen tegemoet treden.

Samen met uw collega’s bent u van harte uitgenodigd om deze conferentie bij te wonen op maandag 28  januari a.s. bij Lokaal 55 in Sneek! De conferentie start met keynote speaker Marcel Ras van Netwerk Digitaal Erfgoed. Na deze plenaire start gaat de groep uiteen en kunnen de verschillende sessies gevolgd worden.

KEYNOTE

Duurzame toegang, samenwerking en het Netwerk Digitaal Erfgoed – door Marcel Ras, Netwerk Digitaal Erfgoed

Het Netwerk Digitaal Erfgoed (NDE) brengt partijen uit verschillende sectoren bij elkaar met als doel het gebruik van erfgoed te verbeteren en zo de maatschappelijke waarde ervan te vergroten. Als netwerk kun je beter inspelen op de nieuwe technologische ontwikkelingen, waarmee nieuwe manieren ontstaan om het publiek actief gebruik te laten maken van erfgoed. Een voorwaarde hiervoor is dat instellingen hun erfgoedinformatie duurzaam toegankelijk houden. Door in een netwerkverband samen te werken kunnen we meer bereiken dan wat er voor iedere afzonderlijke instelling mogelijk is.

Het netwerk is de som van alle deelnemers: alle partijen in Nederland die betrokken zijn bij digitaal erfgoed. Het netwerk is open en transparant en het houdt rekening met de diversiteit van de deelnemende instellingen: groot of klein, overal in het land, uit alle erfgoedsectoren, technisch koploper of juist niet. Het netwerk is er om elkaar te helpen bij kwesties die groter zijn dan de instellingen zelf.

SESSIES

Het begint met Digitaal Duurzaamheidsbeleid – door Barbara Sierman, Koninklijke Bibliotheek

De basis voor het duurzaam beheren en toegankelijk houden van digitale collecties wordt gevormd door een preservation policy, oftewel duurzaamheidsbeleid. In de preservation policy beschrijft een organisatie op hoofdlijnen wat het beleid is ten opzichte van duurzame toegang tot haar digitale collecties. Barbara Sierman is expert op het gebied van digitaal duurzaamheidbeleid en bied een kader waarmee erfgoedinstellingen aan de slag kunnen.

Gegarandeerd terug te vinden met Persistent Identifiers – door Remco van Veenendaal, Nationaal Archief

Een Persistent Identifier (PID) is een unieke identificatiecode van een digitaal object die op een afgesproken plaats wordt geregistreerd. Hij blijft gegarandeerd werken, ook al verandert het webadres van een organisatie. Zo kunt u ervoor zorgen dat de verwijzing naar een digitaal object (een scan, audiovisueel bestand, metadata record, etc.) altijd blijft werken. Ook als de bewaarlocatie of het webadres van het digitale object verandert. Remco van Veenendaal is expert op gebied van PI’s en verteld hoe dit precies in zijn werking gaat en hoe we PI’s kunnen toepassen op eigen collecties.

Het doolhof van Auteursrecht – door Maarten Zeinstra, jurist en informatieprofessional

Maarten neemt ons mee door het doolhof van het auteursrecht en online publiceren van erfgoedcollecties. Hij geeft een korte introductie over het auteursrecht, wat je wel en niet online kan publiceren en hoe je de rechteninformatie communiceert naar je gebruikers. Aansluitend zal collega Nynke Kuipers een vertaalslag maken naar de praktijk in de vorm van de nieuwe Friese collectiewebsite.

De kracht van Linked Open Data – door Marian Hellema, Netwerk Digitaal Erfgoed

Linked Open Data is een manier om kennis op internet te publiceren, bijvoorbeeld alle kennis over een museumcollectie. De kracht ervan is dat het zo gemakkelijk gekoppeld kan worden aan kennis uit andere bronnen. Zo kan erfgoedinformatie uit verschillende bronnen aan elkaar gekoppeld worden, maar ook aan Wikipedia, onderzoeksdata, etc. In deze presentatie zullen we kijken wat voor mogelijkheden dit biedt en hoe het werkt (vooral conceptueel en niet erg technisch). Ook zullen we kort ingaan op de vraag wat erbij komt kijken als je dit gaat doen als organisatie.