Online sessie Bezoekersonderzoek

Continu bezoekersonderzoek: wat houdt het in?
In samenwerking met de Provincie Fryslân worden toeristische organisaties geholpen om op een eenvoudige manier informatie te verzamelen over hun gasten. Het onderzoek onder je gasten duurt enkele minuten en is anoniem. Het project wordt gefinancierd door Provincie Fryslân en de verzamelde gegevens zijn beschikbaar voor elke locatie. Ook is er voor deelnemers de mogelijkheid om zélf nog een aantal vragen op te nemen in de vragenlijst. Het bezoekersonderzoek kan voor musea een helder inzicht bieden in de ervaringen en het profiel van bezoekers van je museum. Meer info: https://surveyfriesland.marketresponse.nl/

Online sessie
Op dinsdagmiddag 23 april van 14.00 – 15.30 uur organiseert Museumfederatie Fryslân samen met Roger Davids van Merk Fryslân een online sessie, om de ‘publieksmonitor’ toe te lichten. Daarnaast zullen diverse musea hun praktijkervaringen delen. Tijdens de sessie is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Ben je erbij?
Ben je erbij? Geef je op door een mail te sturen naar info@museumfederatiefryslan.nl. Voorafgaand aan de sessie zul je via de mail een Teamslink ontvangen.

De volledige uitnodiging bekijken?Klik hier