Kolleksjes Tichteby

02 maart 2015 1733 dagen

Vliegende start digitalisering museumcollecties

Tussen 2015 en 2019 hebben 30 Friese musea gewerkt aan het digitaliseren en ontsluiten van hun collecties. Inclusief objecten in depots. Het resultaat mag er zijn: eind 2019 staat de teller op zo’n 77.000 objecten.

Het project ‘Kolleksjes Tichteby’ (collecties dichtbij) werd gecoördineerd door Museumfederatie Fryslân en is onderdeel van het Deltaplan Digitalisering Cultureel Erfgoed waarin het gehele Friese erfgoed gedigitaliseerd wordt, van archieven en objecten tot filmmateriaal.

Kolleksjes Tichteby betekende serieus werk aan de winkel voor de deelnemende musea: de depots in, objecten bij langs, fotograferen, informatie over het object vastleggen, enzovoort. Ofwel: een tijdrovende klus. Er waren in totaal 30 projectmedewerkers betrokken die soms bij meerdere musea aan de slag zijn geweest. Daarbij komt nog de inzet circa 100 medewerkers en vrijwilligers.

Professioneler en beter zicht op collecties
“De werkzaamheden verschilden per museum. Er is gekeken naar wat er op die plek het meest nodig was en daar is op ingezet. Maatwerk dus”, aldus Nynke Kuipers van Museumfederatie Fryslân. “Er was de mogelijkheid om specialistische kennis in te vliegen, van fotografen tot registratoren om de collectie te beschrijven. Nu, vijf jaar later, zien we een grote sprong in de professionalisering van de medewerkers en vrijwilligers. Ook zie je dat digitaliseren een natuurlijk onderdeel is geworden van de werkzaamheden en dat het inzicht in de eigen collectie veel beter is. Dat is veel waard.”

Behalve een coördinerende rol had Museumfederatie Fryslân ook een ondersteunende functie. De federatie gaf cursussen en stelde apparatuur beschikbaar, zoals mobiele fotostudio’s, een mobiele scanner en een 360° studio. “Zo konden deelnemende musea in hun eigen museum professioneel aan de slag. De apparatuur is de hele provincie door geweest, tot de eilanden aan toe.”

Objecten online toegankelijk
Zoveel mogelijk gedigitaliseerde objecten zijn of worden nog online ontsloten. Nynke: “We hebben vanuit het project een collectieplatform gebouwd voor het brede publiek: www.museum.frl/collectie. Hierop kunnen musea hun gedigitaliseerde objecten tonen, waarmee het publiek vervolgens naar hartenlust aan de slag kan. Bijvoorbeeld voor een proefschrift, werkstuk, onderzoek, ter inspiratie of om je eigen collecties samen te stellen en te delen op sociale media. Want dat kan; het platform is een soort Pinterest voor Friese museumstukken.”

“Pinterest voor museumstukken”

Nynke geeft aan dat de website komende tijd nog flink uitgebreid zal worden met objecten. “Niet alle gedigitaliseerde objecten kunnen nu al getoond worden, onder meer door de auteursrechten die op delen van de collecties zitten. Er is dus ook na het project nog genoeg werk aan de winkel om het Friese erfgoed digitaal voor het publiek te ontsluiten.”

Kolleksjes Tichteby in de media

Leeuwarder Courant, 24 januari 2019

Leeuwarder Courant, 28 november 2019 – ‘Musea tonen schatten op internet’

Lees ook: Feestelijke eindpresentatie Kolleksjes Tichteby

Musea over het project

“Het project Kolleksjes Tichteby heeft ons veel gebracht. Er zijn veel objecten voor het voetlicht gekomen die al jaren in het depot lagen. Nu hebben we meerdere objecten terug laten komen in onze expositie.”

“Het leukste en meest bijzondere gebeurde toen fotograaf Fabian Samidjono een foto gemaakt had van een kartonnen verrekijkertje. Het stond wel enigszins beschreven in Adlib, maar zonder jaartal. Fabian maakte de foto en wat hij meestal doet, ter controle, is inzoomen op het object. Met zijn fantastische camera lukt dat tot in de kleinste details. Zo ook met dit kijkertje. Tot mijn grote verrassing ontdekten we daardoor een tot dan toe onbekend jaartal (1879). Met het blote oog eigenlijk niet te zien en al helemaal niet leesbaar.” – Koninklijk Eise Eisinga Planetarium, Franeker

“Tijdens het digitaliseringsproject dook in de collectie van Museum Dokkum documentatie op over De Spaanse Griep. Voor Cassandra Oelbers van persoonlijke betekenis. Ook in haar familie heeft de pandemie gevolgen gehad. Door deze persoonlijke betekenis zijn deze stukken haar altijd bijgebleven, als aansprekend onderdeel van het omvangrijke digitaliseringsproject.”

Meer over digitalisering museumcollecties

Neem voor meer informatie contact op met Nynke Kuipers van Museumfederatie Fryslân. Nynke is digitaal-erfgoed-coach van Fryslân.
Bellen: 058 213 91 85
Mailen: info@museumfederatiefryslan.nl