Kolleksjes Tichteby

02 maart 2015 1695 dagen

Friese museumcollecties online

Tientallen Friese musea werken de komende jaren samen om hun collecties online toegankelijk te maken voor het publiek. Museumfederatie Fryslân coördineert het project waarbij collecties van  musea worden gedigitaliseerd.

Het project Kolleksjes Tichteby zorgt voor aansluiting van de gedigitaliseerde collecties op het provinciale erfgoedplatform en op andere regionale, nationale en thematische erfgoedsites. Deelnemende musea kunnen straks hun collectie ook op de eigen website presenteren. De collecties van de Friese musea komen digitaal beschikbaar en kunnen gebruikt worden in allerlei toepassingen zoals apps, historische routes en onderwijstoepassingen.

Het plan van Museumfederatie Fryslân wordt gerealiseerd in de periode 2014-2018. In deze periode kunnen dertig musea aansluiten, de deelnames worden gefaseerd. Vast staat in ieder geval dat belangrijke collectie-onderdelen van het Fries Museum worden gedigitaliseerd.

Deelprojecten Kolleksjes Tichteby
Samenwerking met open platformen

De Friese museale collecties zijn straks voor een groot deel digitaal beschikbaar. Maar het project zoekt ook de samenwerking met bestaande (nationale) open platformen zodat de digitale collectie ook hier ontsloten wordt.

Europeana
De digitale erfgoedbibliotheek van Europa
www.europeana.nl

Dimcon
De digitale museale collectie Nederland
www.dimcon.nl

Digitale collectie
Metadata van digitale erfgoedcollecties Nederland
www.digitalecollectie.nl

Oorlogsbronnen
Alle digitale collecties van verzetsmusea en NIOD
www.oorlogsbronnen.nl