Feestelijke eindpresentatie Kolleksjes Tichteby

04 december 2019

De afgelopen 5 jaar hebben in totaal 30 musea keihard gewerkt aan de digitalisering en ontsluiting van hun collecties. Museumfederatie Fryslân heeft dit project voor de Friese musea gecoördineerd onder de noemer Kolleksjes Tichteby. In grandcafé Post Plaza te Leeuwarden was 28 november de feestelijke eindpresentatie en werd er teruggeblikt op het geslaagde project.

Mirjam Pragt, directrice van Museumfederatie Fryslân, opende de presentatie. Ze bedankte alle deelnemende musea voor hun inzet en al hun oplossingen die hebben geleid tot gedigitaliseerde collecties en verrijkte data. Nynke Kuipers, Museumfederatie Fryslân (Digitalisering en Collectie), zette alle resultaten van Kolleksjes Tichteby op een rij. En, het resultaat mag er zijn; de digitalisering van musea is geprofessionaliseerd, er kwamen onderlinge samenwerkingen tot stand en de te teller staat op 77.000 gedigitaliseerde objecten.

Niet alleen de resultaten van het project werden bekeken, er werd ook een blik in de toekomst geworpen. Het project mag dan wel voorbij zijn; de digitalisering zelf daarentegen natuurlijk nog lang niet. Nynke hoopt dat de bijeenkomst voor de musea dan ook een inspiratiebron kan zijn voor de aankomende jaren.

Verschillende sprekers vertelden tijdens de eindpresentatie verhalen uit het veld. Gerrit Twijnstra en Anja Speerstra van Warkums Erfskip vertelden over het registratiewerk en benadrukten hoe er nu door online publicatie meer mogelijkheden ontstaan tot publieksgerichte informatie.

Pieter Bouma en Syds Wiersma vertelden over de samenwerking in digitalisering tussen Museum Oold Ark en het Fries Film Archief. Om de oude verhalen in het museum niet verloren te laten gaan is historisch beeldmateriaal ontsloten en toegankelijk gemaakt door middel van video’s met voice-over.

De laatste spreker van de middag was fotograaf Fabian Samidjono. Fabian is aan de slag geweest bij het Kazemattenmuseum, het Ruurd Wiersma museum en het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium. Hij vertelde aan de hand van eigen gemaakte collectiefoto’s over het belang van goede belichting, kleuren en composities.

Na de presentaties van verschillende sprekers werd na 5 jaar het project Kolleksjes Tichteby officieel afgesloten met een gezellige borrel.

Op www.museum.frl/collectie/ zijn al vele collecties en objecten van Friese musea te bewonderen. Het aantal gedigitaliseerde objecten zal blijven stijgen.