Lezing: Tussen kust en kitsch. Vroegmiddeleeuws Frisia door de ogen van Vikingen, het Oudfries en de hedendaagse onderzoeker

21 mei 2024 1 dagen

In deze lezing neemt dr. Nelleke IJssennagger-van der Pluijm (directeur Fryske Akademy) je via materiële cultuur, mondelinge tradities, taal en het maritieme landschap mee naar deze belangrijke en intrigerende wereld van Frisia en naar het onderzoek dat hiernaar gedaan wordt.

Pinksterdinsdag
Deze publiekslezing maakt onderdeel uit van Pinksterdinsdag: een dag die in het teken staat van de Friese middeleeuwen – onze gedeelde geschiedenis. Dit thema willen we vanaf nu jaarlijks onder de aandacht brengen bij publiek en professionals op ‘Pinksterdinsdag’. Want op de dinsdag na Pinksteren, zo weten de we uit middeleeuwse bronnen, trokken rechters uit alle Friese regio’s jaarlijks naar een plek – de ‘Upstalsboom’ – bij het Oost-Friese Aurich, waar ze recht spraken en nieuwe afspraken maakten. De perfecte dag dus om nieuwe ‘Oudfriese’ netwerken te smeden! In 2024 staat Pinksterdinsdag in het teken van educatie. Het middagprogramma is vooral interessant voor onderwijsprofessionals en onderwijsprofessionals in spé, maar ook voor andere professionals op het gebied van geschiedenis en minderheidstalen.

Meer informatie: https://ap.lc/eFmFm