Inrichting – Ijlst, Museum Nooitgedagt – museum2997