Cursus Klimaat en Licht

Museumfederatie Fryslân biedt op maandag 27 februari a.s. de cursus Klimaat en Licht aan.

In musea doen we er alles aan om objecten te bewaren voor de eeuwigheid. Hierbij zijn klimaat en licht belangrijke factoren. We starten ’s ochtends met het onderwerp klimaat. In het theoretische gedeelte bekijken we wat onder klimaat wordt verstaan en wat het doet binnen het museum of depot. Ook wordt er ingegaan op hoe je dit kunt meten en beheersen. Vervolgens gaan we praktisch aan de gang met het meten van klimaat maar ook met het herkennen van klimaatschade aan objecten.

In het middagprogramma staat licht centraal. Tijdens de theorie gaan we in op de richtlijnen voor licht in het museum. Welke verschillende lichtbronnen zijn er en waarom veroorzaken deze schade aan objecten. Tijdens de praktijk doen we een lichtmeting en bekijken we verschillende voorbeelden van lichtschade aan objecten.

Hierbij nodigen wij je van harte uit om deel te nemen aan deze cursus. Let op: de cursus heeft plaats voor 12 cursisten, geef je dus snel op want vol = vol!

Programma:

09.30 – 10.00 uur     Inloop
10.00 – 11.30 uur       Theorie; klimaat
11.30 – 12.30 uur        Praktijk; metingen klimaat, klimaatschade herkennen
12.30 – 13.30 uur        Lunch
13.30 – 15.00 uur        Theorie; licht
15.00 – 15.15 uur         Korte pauze
15.15 – 16.00 uur         Praktijk; licht meten, licht schade herkennen
16.00 – 16.30 uur        Afsluiting met vragen

 

U kunt zich aanmelden via:                         Lisette Zwerver, secretariaat@museumfederatiefryslan.nl
Tel.:                                                                     058-213 91 85