Symposium: Friezen in de admiraliteiten van de Republiek (16de-18de eeuw)

03 februari 2024 1 dagen

Symposium van de Werkgroep Maritieme Geschiedenis, in het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek.

Het thema van deze editie: ‘Friezen in de gewestelijke admiraliteiten (16de-18de eeuw). Bevelhebbers, bemanningen en bestuurders’.

Programma:

Het entreegeld bedraag € 17.50 inclusief een bezoek aan het Scheepvaart Museum. Houders van een museumkaart betalen € 15,00.  Opgave voor het symposium en betaling voor deelname kan via de website van de Fryske Akademy: https://www.fryske-akademy.nl/maritimeskiednis/