Lezing Paul Schilperoord: De koning van zeven dagen

05 oktober 2023 1 dagen

De opkomst en ondergang van Johannes Wardenier met zijn brandstofloze motor

Johannes Wardenier werd op 1 november 1934 wereldnieuws met zijn revolutionaire uitvinding van een ‘brandstofloze motor’. Hij beleefde zijn eigen Eureka! moment. Auteur Paul Schilperoord vertelt voor het eerst het complete, ware verhaal van deze mysterieuze figuur en zijn verdwenen duurzame uitvinding uit zijn non-fictieboek ‘De koning van zeven dagen’ dat is gebaseerd op jarenlange research in deels moeilijk toegankelijke archieven.

De koning van zeven dagen
De ‘brandstofloze motor’ zou het einde betekenen van de dominante olie-industrie. Grootse plannen werden onthuld voor fabrieken in Wolvega en Amsterdam. Zeven dagen lang was Johannes Wardenier onaantastbaar, daarna werd hij afgevoerd naar een zenuwinrichting. Zijn revolutionaire uitvinding kwam niet tot wasdom en de jong overleden Wardenier bleef voor altijd een mysterie. Bestonden de motor en de investeerders alleen in zijn fantasie? Zag het grootkapitaal in Wardenier een bedreiging voor hun machtspositie? Waarom repatrieerde Philips Wardenier in 1944 uit een Duits tuchthuis?

Tot op de dag van vandaag roept de naam Johannes Wardenier emotionele reacties op. Er zijn believers die in hem een briljante, miskende uitvinder zien die de oplossing voor een duurzame energievoorziening in handen had. Liggen het motorprototype, de ontwerptekeningen en het patent in de kluis van Philips te Eindhoven? Is Wardenier afgekocht, gesaboteerd of mogelijk zelfs vermoord door de oliebaronnen? Feit is dat het verhaal na de dood van Johannes Wardenier mythische proporties heeft aangenomen.

Paul Schilperoord (1977) is techniekjournalist, industrieel ontwerper en communicatieadviseur bij B2B-marketing aangaande innovatie en duurzaamheid. Hij schreef eerder onder andere Techniek van de toekomst (2004), Het geheim van Hitlers Volkswagen (2014) en De zoektocht naar Josef Ganz (2020).

Na de bijeenkomst is het mogelijk het boek te kopen. De prijs bedraagt 24,50 euro. Alleen contante betaling is mogelijk.

Deze lezing wordt gehouden in het kader van de jaarlijkse Maand van de Geschiedenis. In 2023 staat het thema Eureka! centraal.

De lezing is gratis bij te wonen. Wel vragen we je een kaartje te reserveren in verband met de zaalcapaciteit.

Foto: Daniel Verkijk.