Dag voor oorlogserfgoed in Cultuurhistorisch Centrum De Tiid

04 mei 2023 1 dagen

Op donderdag 4 mei is Cultuurhistorisch Centrum De Tiid het toneel van de halfjaarlijkse ‘actie niet weggooien’. De actie is bedoeld om aandacht te vragen voor erfgoed uit de Tweede Wereldoorlog dat nog bij mensen thuis op zolder ligt. Het gaat dan bijvoorbeeld om voorwerpen, dagboeken, brieven of andere documenten. Tresoar organiseert de dag samen met het Fries Verzetsmuseum, Historisch Centrum Leeuwarden, Kazemattenmuseum Kornwerderzand, Stichting Missing Airmen Memorial Foundation (SMAMF), Cultuurhistorisch Centrum De Tiid en De Fryske Marren.

In gesprek met deskundigen
Deskundigen van deze organisaties zijn aanwezig om met het publiek in gesprek te gaan over hun document of voorwerp en ze meer informatie te geven over de historische waarde ervan. Ook willen ze graag zoveel mogelijk van de eigenaar horen over het voorwerp/document. Van wie is het geweest? Wat is het verhaal erachter? Misschien komt het voorwerp of document in aanmerking voor opname in de collectie van een van de instellingen. Daarover gaan de deskundigen met de eigenaar in gesprek.

Niet per se inleveren
Het gaat dus niet alleen om het schenken van materiaal. Musea en archieven hanteren een verzamelbeleid en kunnen alleen voorwerpen bewaren die daar in passen. De dag is dan ook vooral bedoeld om mensen zich bewust te maken van de historische waarde van materiaal uit de Tweede Wereldoorlog. Als een voorwerp niet opgenomen wordt in de collectie van een van de deelnemende instellingen kunnen de deskundigen meedenken over een andere bestemming.

Vorige edities
Vorige edities van de Actie Niet Weggooien hebben bijzonder materiaal opgeleverd. Zo werd er bij vorige edities de koffer met brieven van een gefusilleerde verzetsstrijder aan zijn geliefde ingebracht en een horloge van een Nieuw-Zeelandse vlieger.

Vooraf aanmelden is niet nodig, maar let op: bij drukte wordt gebruik gemaakt van een volgnummersysteem.