Zuivelmuseum It Tsiispakhús in Wommels behoudt het keurmerk

21 oktober 2010

Het vernieuwde Zuivelmuseum It Tsiispakhús in Wommels heeft het keumerk van het Nederlands Museumregister weten te behouden. Ondanks de ingrijpende verbouwing en herinrichting hebben de museummedewerkers het werk op dit niveau gehandhaafd. Sinds het voorjaar van 2010 is Zuivelmuseum It Tsiispakhús heropend. De grote inzet van het team van het museum, geadviseerd door Museumfederatie Fryslân, heeft tot dit resultaat geleid. Het museum blijft na de 5-jarige herijking van het keurmerk opgenomen in het Nederlands Museumregister.
38 musea in de provincie Fryslân zijn opgenomen in het Nederlands Museumregister. De geregistreerde musea zijn te herkennen aan het schildje van het keurmerk, dat voor de bezoeker van het museum op een duidelijke plaats zichtbaar is.

Na een periode van vijf jaar moet elk erkend museum in Nederland aantonen nog steeds aan alle eisen te voldoen. Voorwaarde voor voortzetting van de registratie is dat het museum volledig aan alle basiseisen van een museum voldoet. Te denken valt aan het museumbeleid, de collectievorming, de publieksbegeleiding, maar ook aan de deskundigheid van de (vrijwillige) medewerkers. Museumfederatie Fryslân adviseert en begeleidt de musea in onze provincie hierbij.

In 1997 is het keurmerk voor Nederlandse musea geïntroduceerd door twee landelijke overkoepelende organisaties, de Museumvereniging en het Landelijk Contact van Museumconsulenten (LCM). Het doel van de museumregistratie is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea en daarmee het verantwoorde beheer van het culturele erfgoed. Musea die aan de basiseisen voldoen (zoals museumbeleid, financieel beheer, collectievorming, publieksbegeleiding en de deskundigheid van de medewerkers), ontvangen het certificaat geregistreerd museum en worden opgenomen in het Museumregister.