Wie volgt na Tassenmuseum? ‘Middelgrote musea vallen als eerste om’

06 mei 2020

Door: Museumvereniging 

Middelgrote musea zoals het Tassenmuseum in Amsterdam, die de afgelopen jaren steeds afhankelijker zijn geworden van publieksinkomsten, zijn de eerste die omvallen is de verwachting. Dankzij een ondernemender aanpak hebben zij hun eigen inkomsten zien stijgen. Doordat deze nu helemaal weggevallen, worden deze musea – die soms geheel geen subsidie ontvangen zoals Museum van Loon en de Hermitage – extra hard geraakt. Huur en kosten voor collectiebeheer lopen immers gewoon door. Daarom blijft de Museumverenging hameren op een bestuurlijk akkoord, gedragen door rijk, provincie en gemeente. Dat akkoord zou moeten bestaan uit kwijtschelding van huur en gemeentelijke belasting, de oprichting van een overbruggingsfonds en het verruimen van de Geefwet om donaties fiscaal aantrekkelijk te maken. Het protocol van de vereniging voor heropenen wordt naar verwachting in de week van 12 mei door de overheid goedgekeurd. De verwachting is dat de sector dan nog steeds 5 tot 7 miljoen verlies per week zal lijden. Aangezien zij veel minder bezoekers zullen mogen ontvangen en er zo goed als geen toeristen zijn.

Ga verder naar dit bericht op Parool