WCF-stichting maakt tijdelijk kostenvergoeding tot 100% mogelijk

21 juli 2020

De Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting (WCF-stichting) geeft subsidies aan o.a. Friese musea voor behoud en beheer van Fries cultureel erfgoed, bijvoorbeeld voor restauraties en klimaatmaatregelen. Standaard is dat 80% van de kosten vergoed kunnen worden. De instelling dient dan zelf 20% van de kosten te dragen.

Het bestuur van de stichting heeft de afgelopen periode opgemerkt dat er dit jaar weinig aanvragen zijn gedaan. Er werden signalen vanuit het veld opgevangen dat de eigen bijdrage een drempel kan zijn om tot een aanvraag te komen. Een reden kan de soms nijpende financiële toestand als gevolg van de Covid-19-maatregelen zijn.

De WCF-stichting heeft daarom besloten dat tijdelijk vergoeding van kosten tot 100% mogelijk zal zijn. Musea die daar een beroep op doen wordt gevraagd de noodzaak toe te lichten. De WCF-stichting rekent erop dat geen misbruik wordt gemaakt. De beslissing blijft bij het bestuur.

Voor meer informatie over het indienen van een aanvraag of voorwaarden:

Wassenbergh Clarijs Fontein Stichting
Secretariaat
Mr A.J. Algra
Achter de Hoven 270
8933 CX Leeuwarden
wcfstichting@gmail.com

www.stichtingwcf.nl