Voorkom insecten in uw collectie

05 oktober 2012

Het gemeentehuis van het Friese Tietjerksteradeel is getroffen door een papiervisjesplaag. Het kleine insect voelt zich prima thuis in de archieven van het gebouw. Ze leven in het donker tussen papier en boeken.

Insecten voeden zich graag met boeken, manuscripten, foto’s en ander archiefmateriaal op basis van papier. Met soms grote schade aan uw collectie tot gevolg.

Hoe voorkomen?

Voorkomen is beter dan genezen! Integrated Pest Management (IPM) is een brede aanpak van maatregelen die genomen worden om ongedierte in je archief te voorkomen. Hierbij wordt het gebruik van pesticiden en andere interventies tot een economisch verantwoord niveau gereduceerd en tracht men de risico’s voor de menselijke gezondheid en het milieu tot een minimum te beperken. Kort samengevat bestaat IPM uit: het zorgen voor een schone en hygiënische omgeving en een geschikt klimaat; insecten buiten te houden en regelmatig de archiefruimte te inspecteren. Toch insecten ontdekt? Probeer dan verdere verspreiding te voorkomen en de populatie te reduceren.

David Pinniger, schreef voor het Preservation Advisory Centre een nieuwe brochure die u moet helpen bij het identificeren, voorkomen en bestrijden van insecten die papieren collecties aantasten.

Bron: www.Faronet.be