Voorbereid op calamiteit: praktische tips en handvatten

19 november 2020 Bedrijfsvoering

Een calamiteit plan je niet: dat gebeurt onverwachts. Wat je wél kunt doen is te allen tijde goed voorbereid zijn. Zeker in deze coronatijd, wanneer de musea soms voor langere tijd gesloten zijn, is het extra belangrijk om hierbij stil te staan.

De Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed onderscheidt bij calamiteiten drie fases: vóór, tijdens, en ná. In de eerste fase, voorafgaand aan de eventuele gebeurtenis, is de aandacht voor integrale veiligheidszorg cruciaal. Van belang is bijvoorbeeld het opstellen van een calamiteitenplan, ontruimingsplan en CHV-plan. Ook opleiden en oefenen horen bij een goede voorbereiding, net als zorgen voor draagvlak, commitment en bekendheid binnen de organisatie. In de tweede fase, tijdens het optreden van een calamiteit, is het cruciaal dat de voorbereidingen in de praktijk worden uitgevoerd. Iedereen hoort hierbij te weten wat er moet gebeuren, en hoe er gehandeld moet worden. In de nafase van een calamiteit is het voor een organisatie van belang om snel weer terug te keren naar de normale situatie. Hierbij moet de vervolgschade, waar mogelijk, worden beperkt. Nazorg speelt hierbij een erg grote rol.

Kortom: goed voorbereid zijn op een crisis, klein of groot, kan schade aan erfgoed voorkomen of beperken. Hieronder vind je twee linkjes met allerlei handige tips en praktische handvatten, die je in crisissituaties houvast kunnen bieden.

–>  Poster 5-stappenplan om crisisbewust te worden
–> Webpagina met tips van Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed.