Vele gezinnen namen deel aan Museumweekend 2014

07 april 2014

Zondag was het vooral druk in Leeuwarden. De museummedewerkers van de ‘buitenmusea’ kregen zaterdag veel bezoek, maar op zondag bezochten opvallend veel gezinnen de musea in de steden. Vooral door de museummedewerkers in Leeuwarden werd aan Museumfederatie Fryslân gemeld dat het druk was; in de andere grotere plaatsen sprak men over ‘een gezellige sfeer’. In totaal bezochten ongeveer 17.000 mensen de 45 musea die in het afgelopen weekend hun deuren open zetten en extra activiteiten organiseerden. Op zaterdag was het erg gezellig in het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand en Openluchtmuseum ’t Damshûs in Nij Beets, waar ook een wandeling was georganiseerd en inspireerden de tuinen van De Kruidhof en het IJstijdenmuseum in Buitenpost. Zondag was het erg druk in het Fries Museum, maar ook in Natuurmuseum Fryslân, het Keramiekmuseum Princessehof en op de Oldehove. Het Historische Leeuwarden had een gecombineerd programma met het Pier Pandermuseum (en tempel) en de Oldehove. Ook in de musea in Harlingen, Franeker en Sneek vertelden de museummedewerkers dat het vooral op zondag druk was en er opvallend veel gezinnen op bezoek kwamen.
De eerste zon van dit jaar trok vooral museumbezoekers naar de buitenactiviteiten en tijdens het mindere weer op zondag bezocht men de musea in de steden. Uitzondering hierop waren Museum Joure en het Klompenmuseum in Noardburgum, waar zowel op zaterdag als op zondag ongeveer evenveel bezoekers deelnamen aan de vele activiteiten. Kortom, tijdens dit Museumweekend was het gezellig in de musea in onze provincie en namen opvallend veel gezinnen met jonge kinderen deel aan de activiteiten.

Verreweg de meeste mensen bezochten dit weekend Leeuwarden en dan vooral het Fries Museum (4.068); hierbij was ook de 100.000ste bezoeker sinds de opening van het nieuwe Fries Museum. Het Historisch Centrum Leeuwarden, samen met Oldehove en Pier Pandermuseum, ontving 1.539 mensen en het Natuurmuseum Fryslân 1.297, gevolgd door Keramiekmuseum Princessehof met 933 bezoekers. Naar het Kazemattenmuseum in Kornwerderzand kwamen 1.232 mensen. Aan de vele activiteiten in Museum Joure deden 750 mensen deel en in het Klompenmuseum in Noardburgum 547. Naar het Scheepvaartmuseum in Sneek kwamen 519 mensen en naar het Hannemahuis in Harlingen 492.

Zoals gebruikelijk in Fryslân worden musea over de hele provincie verspreid in het Museumweekend goed bezocht. Het totaal aantal bezoekers stemt tot tevredenheid en ligt ruim 1000 mensen hoger dan in 2013.