Veiligheidszorg in musea in Fryslân

22 januari 2013

Het project Netwerkaanpak Veiligheidszorg voor Cultureel Erfgoed in Fryslân is afgerond in een slotbijeenkomst in Franeker. In de periode 2010 tot en met 2012 heeft Museumfederatie Fryslân dit project in onze provincie uitgevoerd. In 52 (voornamelijk) musea is een calamiteitenplan opgesteld. Het plan betreft maatregelen bij calamiteiten voor zowel mensen, het gebouw àls de collectie. Deze zogenaamde integrale veiligheidszorg is een aanpak die vanaf 2005 in heel Nederland is uitgerold. In 5 regionale netwerken, die alle delen van de provincie Fryslân omvatten, is samen met een veiligheidsexpert en de hulpdiensten aan de plannen gewerkt.

De resultaten van het project zijn samengevat in de brochure Ons Erfgoed Veilig die tijdens de slotbijeenkomst door Tom van Mourik is uitgereikt aan Dirk de Vries (brandweercommandant van Noordwest Fryslân). Tom van Mourik is voorzitter van Stichting Museumfederatie Fryslân en burgemeester van Menameradiel. De calamiteiten die in musea plaatsvinden maakt het noodzakelijk dat calamiteitenplannen actueel moeten worden gehouden in samenwerking met overheden en hulpdiensten.