4 juni t/m 10 juli: De Klassieke Salon \”4 Fryske Froulju\”!

19 januari 2016

KLASSIEKE ACADEMIE VIERT LUSTRUM MET GROTE EXPOSITIEMANIFESTATIE

De Klassieke Academie voor beeldende kunst in Groningen viert feest. Eén van de activiteiten in verband met het tienjarig bestaan is een feestelijke expositiemanifestatie in vier noordelijke provincies en het aangrenzende Ost-Friesland waarvoor ruim 130 kunstenaars werden uitgenodigd.  Op negentien locaties, van Groningen tot Franeker, van Heerenveen tot Leer en van Vledder tot Eelde toont een groot aantal musea, borgen, kerken en andere expositiegelegenheden schilderijen en beelden . Op vrijdag 1 april wordt de manifestatie op grootse wijze geopend in het Ikonenmuseum in Kampen

De manifestatie is getiteld De Klassieke Salon, een initiatief van de jarige Klassieke Academie voor beeldende kunst in Groningen waarvoor de kunstenaars en expositielocaties zich enthousiast hebben aangemeld.

De Klassieke Academie neemt een uniek plaats in temidden van de reguliere kunstacademies omdat het als enige opleiding een klassiek curriculum hanteert. De academie biedt studenten ongeacht de leeftijd  een driejarige vakopleiding met klassieke vakonderdelen als anatomie, compositie, vormbeheersing, materiaalgebruik, kleur en perspectief, gevolgd door een tweejarige masteropleiding waarin de studenten worden ondersteund in het ontwikkelen van een eigen richting, stijl, handschrift en doelstelling.

Van 4 juni t/m 10 juli exposeren in Museum Opsterlân 4 Friese kunstenaressen, alumni van de Klassieke Academie, onder de titel “4 Fryske Froulju”; impressionistische strandtaferelen van Ans Smits, muziek- en theaterimpressies van Cis van der Meer, sfeervolle landschappen van Janneke van den Berg-Schreijer en de klassiek geschilderde mensen gecombineerd met ornamentiek van Gabriëlle Westra.

Op zondagmiddag 12 juni zal Ans Smits, een van de 4 kunstenaressen, een masterclass modelschilderen geven. Het thema van deze workshop is “Mata Hari” en er zal naar model gewerkt worden. Eric Bos, kunsthistoricus, zal op woensdagavond 15 juni een lezing geven over het thema: “Vrouwen in de kunst, vrouwelijke kunst”.

Meer informatie is te vinden op onze website.