Stoer! was ook het aantal bezoekers

02 maart 2012

Het thema STOER trok veel kinderen naar musea en archieven.
Tijdens de elfde editie van ‘Help Pake & Beppe de vakantie door’ hebben de musea en archieven in Fryslân veel bezoek gekregen. Dit jaar had Museumfederatie Fryslân het thema STOER bedacht. Er zijn dus speciaal voor stoere meisjes en jongens activiteiten georganiseerd. In een gezellige sfeer zijn deze week 17.000 kinderen op stap geweest samen met hun pake en beppe, maar ook met hun ouders en andere volwassenen. 2012 komt hiermee op tweede plaats na het recordjaar 2011, toen vanwege de Dino tentoonstelling in Natuurmuseum Fryslân, er 20.400 bezoekers kwamen. Het aantal digitale bezoekers is opnieuw hoger dan de andere jaren 5.740 en de deelname aan de prijsvragen gaat naar verwachting ook tot recordhoogte stijgen.

In deze week was er meer actie, herrie en geklieder in de Friese musea en archieven dan gewoonlijk. Deelname aan de survival, maar ook zwaardvechten, spijkerbroekhangen en rodeorijden op Bolle waren erg in trek. Bezoekers en museummedewerkers verheugen zich elk jaar op de drukte tijdens deze week. Opnieuw werd Natuurmuseum Fryslân in Leeuwarden het best bezocht door in totaal 5000 personen (2011: 11.400), maar opvallende tweede was het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Hier kwamen deze week 2.200 kinderen en volwassenen, terwijl dit er in 2011 in totaal 634 waren. Het was dit jaar ook duidelijk drukker in het Koninklijk Eise Eisinga Planetarium in Franeker met 1.200 bezoekers (2011: 717) en in het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld, waar 1000 volwassenen en kinderen aan de stoere activiteiten deelnamen (2011: 629). In het IJstijdenmuseum in Buitenpost, Museum Joure en Fries Museum in Leeuwarden kwamen er ca. 750 bezoekers. De editie 2012 van ‘Help pake en beppe de vakantie door’ trok verspreid over de hele provincie Fryslân veel bezoek, dus ook op de Waddeneilanden.
Niet alleen kinderen gebruiken de digitale media, maar ook pake’s en beppe’s oriënteren zich op de website voor een museumbezoek en nemen deel aan de wedstrijden. De antwoorden op de rebus, maar ook tekeningen en foto’s stromen bij Museumfederatie Fryslân binnen.
Museumfederatie Fryslân en de 35 deelnemende instellingen kijken terug op een ‘stoere’ en geslaagde week!