Spoorboekje: handvatten voor verduurzaming

13 december 2023 Collectie

In de komende jaren zullen ook collectiebeherende instellingen te maken krijgen met vragen rondom verduurzaming. Binnen de energietransitie en internationale klimaatdoelen kunnen deze organisaties immers niet achterblijven.

Het proces van verduurzaming kan een hoop vragen oproepen. Hoe maken we de juiste keuzes, wat past bij onze instelling en hoe houden we bij dit proces ook de collectie goed in het oog?

Het Spoorboekje heeft als doel handvatten te bieden aan collectiebeherende instellingen die de ambitie hebben hun (bestaande) gebouw en organisatie te verduurzamen. Het document is tot stand gekomen binnen het KlimOp project in samenwerking met Stichting Erfgoed en Publiek, de Provincie Fryslân en de Monumentenwacht Fryslân. Instellingen met collectie kunnen binnen dit project advisering krijgen op het gebied van verduurzaming van hun vastgoed.

Spoorboekje VerduurzamingBekijk het spoorboekje!