Sector overleg met minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven

01 april 2020 Bedrijfsvoering

Op woensdag 8 april is Mirjam Pragt, vanuit het Landelijk Contact Museumconsulenten, samen met de directeur van de Museumvereniging uitgenodigd voor een informerend sector overleg met minister van Cultuur Ingrid van Engelshoven. 

In het informerend overleg legt de minister uit welke Kabinetsbrede maatregelen er zijn getroffen, welke specifieke coulance maatregelen er zijn en aan welke onderwerpen er, in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers uit het veld, de rijks cultuurfondsen, gemeenten en provincies wordt gewerkt. 

We houden jullie op de hoogte van de uitkomsten!