Provincie steunt digitalisering museumcollecties en kennis

10 maart 2022 Collectie

Inwoners van Fryslân kunnen straks zelf actief bijdragen aan het verrijken en toegankelijk maken van collecties in musea. Provincie Fryslân heeft € 150.000 subsidie toegekend aan het project Fan de Souder. In dit project, geleid door Museumfederatie Fryslân, gaan ten minste 30 Friese musea de komende twee jaar aan de slag met hun collectie. De musea delen, samen met de mienskip, hun kennis over de voorwerpen en maken deze digitaal zichtbaar voor het publiek.

Fan de Souder vervult de leemte die tijdens de pandemie is blootgelegd. Het project maakt Friese collecties en bestaande kennis daarover duurzaam, digitaal én openbaar toegankelijk. Iedereen kan straks informatie raadplegen en aandragen. De openbare, digitale kennisbank vervult eveneens een rol als inspiratiebron voor nieuwe concepten en publiekstoepassingen.

De subsidie komt uit het corona-herstelpakket No & Moarn van Provincie Fryslân. Tijdens de coronapandemie werd eens temeer de behoefte – en daarmee het gebrek – aan digitaal toegankelijk erfgoed duidelijk. Dit gold niet alleen voor recreatief geïnteresseerden, maar ook voor lokale gemeenschappen, (maatschappelijke) organisaties en erfgoedinstellingen zelf.

Bij het digitaliseren van de collecties en kennis daarover – dat volgens vaste protocollen gebeurt – worden in het kader van participatie en leefbaarheid (zoals tegengaan van eenzaamheid) met name Friese senioren betrokken. Een groep die zich traditioneel sterk verbonden voelt bij musea in de eigen omgeving en het leeuwendeel van de museumvrijwilligers in Fryslân vormt.

Naast de Provincie Fryslân maken ook het Mondriaan Fonds en de Wassenbergh-Clarijs-Fontein Stichting het project mede mogelijk.