Oproep aan gemeenten om hun musea te steunen

18 december 2020 Bedrijfsvoering

Tijdens deze coronapandemie lijkt de wereld nóg sneller te veranderen. Juist daarom zijn musea misschien wel belangrijker dan ooit. Het zijn plekken van bezinning en herkenning. Van verwondering, verbazing en ontroering, ook in deze uitzonderlijke periode. Musea verbinden ons allen met het verleden, met het nu en bieden perspectief op de toekomst. Ze verbinden ons met het grote verhaal over wie we werkelijk zijn.

In heel veel gemeenten bouwen culturele instellingen, dag in dag uit, aan een blijvende binding met álle inwoners van die gemeente. Als Museumvereniging zijn we de Tweede Kamer, het kabinet, en publieke en private fondsen zeer dankbaar voor de coronanoodsteun die beschikbaar is gemaakt. Toch doen we een extra beroep op alle gemeenten: zorg dat die steun op de juiste plek terechtkomt: bij culturele organisaties zelf. In het bijzonder vragen wij gemeenten ervoor te zorgen dat – met betrekking tot de 150 miljoen die het kabinet aan het Gemeentefonds toevoegt voor de eerste helft van 2021 – dat die ook echt naar cultuur gaat.

Voor cultuur heeft het kabinet in verband met de coronapandemie extra steunpakketten uitgetrokken. Binnenkort volgt nog eens 150 miljoen euro ten behoeve van de lokale culturele infrastructuur bovenop 120 miljoen euro die gemeenten al aan compensatie hebben ontvangen via andere routes. Om te zorgen dat het geld snel beschikbaar komt, heeft het kabinet in samenspraak met de Vereniging Nederlandse Gemeenten gekozen voor een ‘decentralisatie-uitkering’. Het is dus aan de raadsleden en het gemeentebestuur om te zorgen dat de middelen die de gemeente ontvangt daadwerkelijk aan cultuur ten goede komen. Ook minister Van Engelshoven roept gemeenten daartoe op. Met noodsteun via het Gemeentefonds zijn de raden en colleges in staat musea te ondersteunen in deze uitzonderlijke tijden. Bijvoorbeeld door huur te verlagen of gemeentebelastingen kwijt te schelden, door een tegemoetkoming in de kosten van de perioden van verplichte tijdelijke sluiting óf support om te kunnen heropenen door te voldoen aan een strikt protocol dat veilig en verantwoord museumbezoek mogelijk maakt, maar ook met een financiële stimulans om educatieve activiteiten en schoolbezoeken uit het primair en voortgezet onderwijs te intensiveren. Over de precieze invulling denken we als Museumvereniging graag met gemeenten mee. Want samen vertellen musea verhalen die we niet mogen vergeten. In die verhalen weerklinkt onze steeds veranderende samenleving. Daarom onze oproep aan alle gemeenten: omarm juist nu jullie musea en andere culturele instellingen, de vele vrijwilligers en het publiek!

Door: Museumvereniging