Ons erfgoed veilig!

27 oktober 2010

De voorbereidingen voor het project Netwerk Veiligheidszorg door Museumfederatie Fryslân zijn in volle gang. Een groot aantal erfgoedbeherende instellingen heeft zich aangemeld en daarmee aangegeven dat zij de veiligheid van publiek, collectie en gebouw hoog in het vaandel dragen. Binnenkort ontvangen deelnemers het informatiepakket waarin het hele project nader wordt toegelicht. De eerste netwerkregio’s zullen in januari 2011 van start gaan!

Het Netwerk Veiligheidszorg heeft als belangrijkste doel om in erfgoedbrede samenstelling te komen tot calamiteitenplanning in alle deelnemende instellingen. Samenwerking met collega’s, experts en hulpdiensten is nodig om zaken als brand, diefstal, vernieling of een schimmelexplosie te kunnen opvangen. Het project biedt ruimte voor 90 instellingen die aan het netwerk kunnen deelnemen. Deelname is kosteloos, van u wordt slechts een investering in tijd gevraagd (voor deelname van twee personen wordt uitgegaan van twee dagen). Aan het einde van het project heeft een veiligheidsexpert uw instelling bezocht en getoetst; uw calamiteitenplan wordt dus echt een product op maat!

Kent u of bent u een instelling die zich nog niet voor het project heeft aangemeld? Neem dan contact met ons op!