Ons erfgoed veilig!

16 juni 2010

Het project Netwerk Veiligheidszorg voor Friese culturele erfgoedinstellingen is van start gegaan! Tijdens de jaarvergadering van Museumfederatie Fryslân op 31 mei werd aan de heren Johan Postma (Commandant brandweer Fryslân) en Ad Geerdink (directeur Westfries Museum te Hoorn) een eerste exemplaar van de brochure Ons erfgoed veilig! overhandigd.

Erfgoedinstellingen hebben als taak om ons cultureel erfgoed zo goed mogelijk te beheren en behouden voor de
toekomst. Daarnaast moet het erfgoed worden ontsloten voor een breed publiek.
Deze taken brengen verschillende dilemma’s op het gebied van veiligheidszorg met zich mee. Erfgoedinstellingen dragen immers, naast de zorg voor medewerkers en publiek, ook de zorg voor hun collectie. Risico’s en ongelukken schuilen in een klein hoekje. Een gecoördineerd en allesomvattend veiligheidsbeleid is bovendien nog lang niet voor iedere erfgoedinstelling realiteit!
Daarom is door Museumfederatie Fryslân enthousiast gereageerd op het nationale initiatief om samen te werken aan een verbeterde veiligheid. Het project Netwerk Veiligheidszorg zal in Fryslân duren van 2010 tot 2012.

Het Netwerk Veiligheidszorg heeft als belangrijkste doel om in erfgoedbrede samenstelling te komen tot calamiteitenplanning in alle deelnemende instellingen. Samenwerking met collega-instellingen en hulpdiensten is nodig om zaken als brand, diefstal, vernieling of een schimmelexplosie te kunnen opvangen. Het project biedt ruimte aan 90 instellingen die aan het netwerk kunnen deelnemen. Voor meer informatie en vragen neemt u contact op met Museumfederatie Fryslân.