Nij Poadium: nieuw beleid cultuur, taal, erfgoed en onderwijs

27 februari 2020

Provincie Fryslân ambieert een bloeiend cultureel leven dat zorgt voor beweging in de Friese samenleving. In lijn met deze ambitie heeft provincie Fryslân het beleidsplan ‘Nij Poadium’ opgesteld. In dat plan is het nieuwe beleid voor cultuur, taal, erfgoed en onderwijs 2021-2024 geformuleerd.

Onderdeel van het beleid zijn de vijf integrale ‘programmalijnen’ Grut & Grutsk, Ynnovaasje en eksperimint, Kultuer yn ‘e mienskip, Taal & identiteit en Ferhaal fan Fryslân. De provincie investeert met Nij Poadium extra in taal, cultuur en erfgoed.

Meer inhoudelijke informatie over het nieuwe beleid vindt u hier.