Nieuwe website LCM gelanceerd

27 november 2013

Museumconsulentschappen uit heel Nederland hebben hun informatie bijeengebracht op de website www.museumconsulenten.nl. Deze website is vandaag gelanceerd. Het afgelopen jaar hebben medewerkers van Museumfederatie Fryslân en de collega’s in de andere Nederlandse provincies hun adviezen en publicaties samengevoegd en toegankelijk gemaakt via deze website.

De website bevat veel praktische informatie waarmee museummedewerkers en medewerkers van collectiebeherende organisaties aan de slag kunnen. Verdeeld over zes thema’s binnen de museale werkzaamheden zijn er onder andere handige formats en handleidingen te vinden die als handvat kunnen dienen. De website zal steeds worden aangevuld en geactualiseerd. Vanzelfsprekend kunnen museummedewerkers in Fryslân voor aanvullend advies terecht bij het team van Museumfederatie Fryslân.

Al vele jaren werken de medewerkers van Nederlandse museumconsulentschappen samen binnen het Landelijk Contact Museumconsulenten (LCM). Dit is hét netwerk van museumadviseurs in ons land. Het LCM staat voor het uitdragen en versterken van het werk met (erfgoed)collecties, voor het faciliteren van samenwerking en kennisuitwisseling én voor het stimuleren van nieuwe vormen van gebruik van collecties voor nieuw publiek.