Nieuwe regeling Themafonds Erfgoedvrijwilligers voor educatieve middelen

30 september 2020 Bedrijfsvoering

Heeft jouw erfgoedorganisatie een project waarbij de educatieve middelen voor de publieksbegeleiding worden uitgebreid, aangepast of gedigitaliseerd? En heeft het als doel om het publieksbereik verder te versterken en te vergroten?

Erfgoedorganisaties die grotendeels met vrijwilligers werken en plannen hebben voor een educatief traject kunnen tot en met 30 oktober een aanvraag doen bij het Prins Bernhard Cultuurfonds. Zij hebben het Themafonds Erfgoedvrijwilligers opgezet, dat bedoeld is voor organisaties tot 3 fte. Kijk op de website voor alle voorwaarden voor de aanvraag.

Het Mondriaan Fonds opent binnenkort een compensatieregeling voor musea die jaarlijks meer dan 7.500 bezoekers ontvangen. De regeling is specifiek voor musea die financiële problemen hebben of verwachten te krijgen als gevolg van de maatregelen tegen de verspreiding van COVID-19. Houd de website van het Fonds in de gaten voor de startdatum van deze regeling.