Nieuwe maatregelen musea per 6 november 2021

03 november 2021 Bedrijfsvoering

In de persconferentie op dinsdagavond 2 november werden er nieuwe maatregelen aangekondigd. Hieronder wordt op een rij gezet welke nieuwe maatregelen gelden voor de musea en erfgoedinstellingen, met ingang van 6 november.

Vanaf 6 november geldt het volgende:

Musea mogen in dezelfde aantallen bezoekers blijven ontvangen. Daarnaast is er geen voornemen om de anderhalvemetermaatregel weer verplicht in te voeren. Tegelijk adviseert het kabinet de bevolking die wel in acht te nemen.

Komende weken
Verder overweegt het kabinet de coronapas uit te breiden naar werkplekken. Hierover wil het op 12 november de knoop doorhakken. Mocht het kabinet daarvoor willen kiezen, dan zal het een wetsvoorstel voorleggen aan het parlement. Nadere informatie zal hierover volgen.
De Museumvereniging heeft de afgelopen tijd herhaaldelijk aan het demissionaire kabinet, de formateurs, het ministerie van OCW en andere partijen in Den Haag laten weten dat volledig herstel voor musea, en andere culturele instellingen, nog niet in zicht is. Op 22 november is in de Tweede Kamer het begrotingsdebat cultuur, waar de Miljoenennota aan bod komt, en waar naar verwachting ook over het herstelplan zal worden gesproken. De Museumvereniging pleit voor een herstelplan met investeringen voor musea variërend van publieksbereik, presentatie en educatie tot verduurzaming en impulsen voor museale collecties.

Coronaprotocol voor musea
De nieuwe maatregelen worden de komende dagen aangepast in het museumprotocol. Dat publiceren we op Museumcontact.nl.

Hieronder alvast een aantal praktische punten:

Werkwijze coronapas controleren
Het scannen van de QR-code gebeurt met de app Scanner voor CoronaCheck. Die is beschikbaar voor Apple en Android. Als er een groen vinkje verschijnt, moeten de persoonsgegevens nog worden gecontroleerd – de eerste letter van iemands voornaam komt op het scherm, plus de geboortedatum. Die moeten overeenkomen met diens identificatiebewijs. Bezoekers mogen ook met een QR-code op papier komen.  Aan de kassa wordt het papier op dezelfde manier gecontroleerd als de app CoronaCheck, en ook met de identificatie vergeleken.

Bezoekers van buiten de EU
Bezoekers van buiten de EU kunnen ook naar binnen met een geldige QR-code. Daarvoor moeten ze tot nog toe getest zijn via Testen voor Toegang. Uitleg van de overheid vindt u hier.

Houd Museumcontact.nl in de gaten voor het aangepaste museumprotocol.