Nazomer borrel Provincie Fryslân

26 augustus 2019

In december 2018 stemden Provinciale Staten in met de kaders voor het cultuurbeleid vanaf 2021. De uitwerking hiervan krijgt momenteel vorm via een integraal beleidsvoorstel voor taal, erfgoed, kunst en cultuur. In de afgelopen tijd voerden wij met velen van jullie vruchtbare gesprekken die waardevolle informatie en bouwstenen opleverden voor het toekomstige beleid.

Bijpraten op 24 september
Na de zomervakantie wil de provincie graag de contouren van het nieuwe beleid delen. Zij nodigen alle musea uit voor een gezamenlijke bijeenkomst met borrel op dinsdagmiddag 24 september (in Leeuwarden, van circa 16.00 tot 18.00 uur). Meer info over de locatie en het precieze tijdstip volgt.

Tijdpad
Het nieuwe beleid wordt in november 2019 voorgelegd aan Gedeputeerde Staten. Daarna gaat het voorstel door naar Provinciale Staten ter bespreking begin 2020.