Museumbezoek in Fryslân blijft op peil

21 december 2012

De musea in Fryslân hebben in 2012 gezamenlijk 825.000 bezoekers ontvangen. Museumfederatie Fryslân constateert dat dit het gemiddelde aantal bezoekers is dat de afgelopen jaren de musea in Fryslân bezocht. Tentoonstellingen en nieuwe presentaties zijn duidelijk in trek. Aan de activiteiten die de musea organiseren wordt door veel mensen deelgenomen en het groepsbezoek blijft stabiel.

Opvallend in 2012 was de stijging van het bezoek met 50% door het Fries Scheepvaartmuseum in Sneek. Het vernieuwde museum, met kindermuseum, werd door 33.000 mensen bezocht (2011: 22.000). Opnieuw kwamen er veel bezoekers naar Natuurmuseum Fryslân, ruim 59.000. De winst van de Museumprijs heeft hieraan in positieve zin bijgedragen, hoewel het bezoekersaantal niet zo hoog is als in 2011 toen de tentoonstelling Jurassic Leeuwarden 2  voor een record  zorgde (79.000) Het aantal bezoekers aan Tresoar  is in 2012 ruim 58.000; dit is inclusief de bezoekers aan de studiezaal. (2011: 52.000). Het hoge bezoekersaantal aan de tentoonstelling Groen Geluk in Keramiekmuseum het Princessehof  droeg bij aan het totaal van 35.000 personen (2011: 28.000).

Het Nationaal Vlechtmuseum ontving in 2012 20% meer bezoekers: 12.000 (2011: 10.500) en het Fries Landbouwmuseum in Earnewâld 10% meer: 13.000 (2011: 10.700).

De bezoekersaantallen aan de musea in Fryslân waren vooral in 2010, maar ook in 2011 ruim hoger dan gemiddeld. In 2012 heeft een  aantal musea iets minder bezoekers ontvangen. De hete weken in augustus wordt hiervoor als reden genoemd. Toch hebben vele musea vooral in het najaar weer vele mensen ontvangen, waaronder veel schoolgroepen. Wellicht is het een fluctuatie, want een duidelijke oorzaak is voor Museumfederatie Fryslân niet aantoonbaar. Het Natuurmuseum in Nes op Ameland ontving 47.000 bezoekers (2011: 48.000); Koninklijk Eise Eisinga Planetarium 45.000 bezoekers (2011: 46.000); Museum Belvédère in Heerenveen: 37.000 (2011: 43.000); Museum Joure: 22.650 (2011: 23.360). Tot 1 juli 2012, toen het Fries Museum en Verzetsmuseum aan de Turfmarkt de deuren sloten, ontvingen zij 16.055 bezoekers.

Het totaal aantal bezoekers in de musea in Fryslân blijft dus op peil. Het is bij de Museumfederatie bekend dat de museummedewerkers, waaronder veel vrijwilligers, zich sterk inzetten bij de organisatie van vele activiteiten. Vooral gezinnen, maar ook ouderen en reisgezelschappen, waarderen een activiteitenprogramma. Schoolgroepen nemen graag deel aan educatieve programma’s die de lesstof aanvullen.