Museum Oold Ark geregistreerd museum

13 oktober 2013

Museum Oold Ark in Makkinga heeft het keurmerk van een geregistreerd museum behaald. Zij zijn daardoor ingeschreven als een officieel geregistreerd museum in het Nederlands Museum register.
De afgelopen twee jaar heeft het museum hard gewerkt om dit keurmerk te behalen. Om dit keurmerk te behalen hebben zij in samenwerking met het bestuur en de vrijwilligers van het museum alle procedures beschreven, het beleid en de visie ontwikkelt. Zij zijn dan ook terecht trots op deze prestatie.
In het voorjaar van 2014 willen ze dit gaan vieren, maar willen dit nu al wel wereldkundig maken.

In de provincie Fryslân zijn ongeveer 38 musea geregistreerd. Het museum Oold Ark te Makkinga is echter het enige museum in Ooststellingwerf dat op dit moment opgenomen is in het Museum Register.

Het doel van het keurmerk Nederlands Museumregister is het zichtbaar maken, bewaken en verbeteren van de kwaliteit van de Nederlandse musea en daarmee het verantwoorde beheer van het culturele erfgoed. Musea die aan de basiseisen voldoen (zoals museumbeleid, financieel beheer, collectievorming, publieksbegeleiding en de deskundigheid van de medewerkers), ontvangen het predicaat geregistreerd museum en worden opgenomen in het Museumregister.
De geregistreerde musea in Nederland zijn te herkennen aan schildje van het Museumregister, dat voor de bezoeker van het museum op een duidelijke plaats zichtbaar is. Een complete lijst van de geregistreerde musea in Nederland is te vinden op www.museumvereniging.nl.