Musea in Fryslân tevreden over bezoek in 2011

22 december 2011

De musea in Fryslân hebben in 2011 gezamenlijk 875.000 bezoekers ontvangen. Dit totaal ligt iets lager dan in het recordjaar 2010 (890.000), maar Museumfederatie Fryslân sprak dit jaar toch vooral tevreden museumcollega’s. Tentoonstellingen en nieuwe presentaties worden graag bezocht. Ook dit jaar namen veel mensen deel aan de activiteiten die in de musea zijn georganiseerd en is het bezoek door schoolklassen opnieuw hoog.
De grote publiekstrekker was in 2011 de tentoonstelling Jurassic Leeuwarden 2 in het Natuurmuseum Fryslân. Dit droeg duidelijk bij aan het totaal van 79.000 bezoekers aan dit museum (48.000 in 2010).
Het Jopie Huisman museum ontving 54.000 mensen, een stijging van 3.000 ten opzichte van vorig jaar.
Het bezoeksaantal aan Tresoar in 2011 was 52.000 (1.000 hoger dan in 2010). Onderzoekers bezochten de studiezaal, terwijl er een groeiende deelname was aan de vele activiteiten.
Het Natuurmuseum in Nes op Ameland ontving 48.000 bezoekers. Dit totaal ligt lager dan in 2010 (54.000). De oorzaak is vooral het slechte zomerweer.
Ongeveer evenveel mensen als in 2010 bezochten het Koninklijk Eise Eisinga planetarium in Franeker (46.000).
Het Museum Belvédère in Heerenveen (43.000).
Het totaal aantal bezoekers in de musea in Fryslân ligt in 2011 opnieuw boven het gemiddelde aantal van ruim 840.000 per jaar. Het bezoek aan de musea door gezinnen, schoolgroepen en ouderen houdt het totaal aantal bezoekers de laatste paar jaar stabiel hoog, constateert Museumfederatie Fryslân. Zichtbaar is de grote inzet van museummedewerkers, waaronder veel vrijwilligers, bij de organisatie van de vele activiteiten.
Sinds de heropening in het najaar van 2011 is er een duidelijke stijging van het aantal bezoekers aan het Fries Scheepvaartmuseum In Sneek. Het totaal in 2011 bedraagt 22.500 personen (2010: 16.750).
Het Keramiekmuseum Princessehof in Leeuwarden trok 28.000 bezoekers (2.000 minder dan in 2010), maar in dit museum was er een duidelijke stijging van het schoolbezoek.
De vele doe-activiteiten en het hoge bezoek door schoolklassen aan Museum Joure levert in 2011 23.360 bezoekers op (gelijk aan 2010).
Minder opvallend, maar met een stijging van 25%, zijn de 12.000 bezoekers aan Museum Dr8888. Alle tentoonstellingen dit jaar, maar vooral de Rinsema-tentoonstelling die nu nog te zien is, vallen in de smaak en trekken meer bezoekers dan de afgelopen jaren.
De meeste musea trokken een vergelijkbaar aantal bezoekers als het afgelopen jaar, waarbij schommelingen zichtbaar zijn.
Enkele grote musea hebben lagere cijfers dan in 2010. Door de voorbereidingen voor het nieuwe Fries Museum / Verzetsmuseum kwamen er in 2010 28.500 (44.000 in 2010). Het Frysk Lânbou Museum in Eanewâld ontving 13.000 bezoekers (17.500 in 2010).