Maandag 17 mei online bijeenkomst heropening musea!

11 mei 2021 Bedrijfsvoering

Het moment dat we mogen heropenen komt dichterbij, al blijft de exacte datum nog onzeker.
Afgelopen donderdag ontvingen we het volgende bericht van De Museumvereniging:

Eerste openingsmogelijkheid voor musea in openingsplan (stap 2) vertraagd

Stap 2 in het openingsplan van het kabinet is vertraagd (betrof facultatieve heropening van musea met testen en protocol per 11 mei).
Reden voor het kabinet om niet verder te versoepelen is het hoge aantal besmettingen en opnames op de IC.
Het is mogelijk dat ook stap 3 wordt uitgesteld (betrof heropening van musea zonder testen, met protocol per 26 mei). In de eerstvolgende coronapersconferentie van het kabinet – waarschijnlijk dinsdag a.s. – verwachten we daarover uitsluitsel en volgt vanzelfsprekend weer bericht.
De opvatting van de Museumvereniging blijft dat musea veilig open kunnen zonder testen en met het coronaprotocol.

Vooruitlopend op deze persconferentie en uitgaande van het positieve willen we graag met elkaar in gesprek over de heropening.
Want de heropening en het werken middels protocol kan een aantal (nieuwe) vragen oproepen.
Vragen die je graag wilt delen met collega’s in het veld, collega’s van Museumfederatie Fryslân en De Museumvereniging.
Praktische vragen, maar ook het delen van ervaringen en oplossingen.

Schuif online aan op maandag 17 mei a.s. van 13.30 – 14.30 uur om bij te praten over de heropening van musea.

Kom in contact met collega’s vanuit andere musea en Museumfederatie Fryslân.
Ook De Museumvereniging schuift aan bij deze bijeenkomst. Lodewijk Kuiper, beleidsmedewerker public affairs, kent het protocol en de achtergronden er van goed en kan vragen hierover beantwoorden.

Meld je hier aan voor de online bijeenkomst!