Lab op pad: oproep aan restauratoren/conservatoren

26 juli 2021

Neem een kijkje in de keuken van de restaurator in Museum Martena in Franeker! Tijdens het Lab op pad-weekend op 20 en 21 augustus brengt de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed (RCE) onderzoeksapparatuur uit het Rijkserfgoedlaboratorium naar het museum om de geheimen van uw museale objecten te ontdekken. Vind nieuwe lagen verf, herken de sporen van het verleden en leer over de geschiedenis van het object!

Kunst en andere museale collecties hebben een grote aantrekkingskracht op een breed publiek, maar verrassend genoeg worden ze bijna niet geassocieerd met de wetenschappelijke kant van conservering en restauratie. De toepassing van (natuur)wetenschap is niet alleen voor schilderijen, maar juist ook bij andere kunstwerken, (cultuur)historische en archeologische objecten noodzakelijk. Om het brede publiek kennis te laten maken met de rol en relevantie van (natuur)wetenschap voor het behoud van cultureel erfgoed ontwikkelde de RCE het project Lab op Pad.

Met het Lab op Pad slaat de RCE een brug tussen wetenschap en kunst en cultuur door op transparante wijze op locatie publiek de kans te geven om te zien hoe onderzoek op cultuurgoederen wordt uitgevoerd.

Gedurende dit tweejarige project wordt de basis van natuurwetenschappelijk onderzoek aan erfgoedobjecten naar het publiek gebracht. Deze krijgt hierdoor de kans om van dichtbij te ervaren hoe (natuur)wetenschappelijk onderzoek te werk gaat. Voor dit onderzoek zijn bijzondere objecten nodig, en hiervoor vragen wij graag uw hulp! Zijn er in uw collectie interessante objecten waar u conserveringsvragen over hebt of zijn er dingen waar u de materiële geschiedenis niet van kent? Neem dan contact op met Sanne Berbers van het Rijkserfgoedlaboratorium (s.berbers@cultureelerfgoed.nl) zodat ook uw objecten tijdens het Lab op pad-weekend op 20 en 21 augustus in Museum Martena onderzocht kunnen worden en dit proces aan het publiek kan worden getoond.