Kickstart Cultuurfonds: miljoenensteun voor de culturele sector

09 juli 2020

De BankGiro Loterij en een groot aantal private fondsen* gaan samen de culturele sector ondersteuning geven voor theaterproducties, tentoonstellingen en concerten in de anderhalvemetersamenleving. Hiervoor is ruim 16 miljoen euro bijeen gebracht in het nieuw opgerichte – en tijdelijke – Kickstart Cultuurfonds. Naar verwachting kunnen de eerste bijdragen vanaf begin augustus worden toegekend en uitgekeerd.

Anderhalvemetersamenleving
De aankomende tijd zal de anderhalvemeter-richtlijn van kracht blijven. Dat is een belangrijk obstakel voor de sector om weer volop creatief aan de slag te kunnen. Er zullen voorlopig dan ook geen volle museumzalen mogelijk zijn, en daarmee zijn veel tentoonstellingen niet rendabel en dreigen ze te sneuvelen. “En dat betekent een verarming van het culturele aanbod in Nederland”, aldus Adriana Esmeijer, directeur van het Prins Bernhard Cultuurfonds en woordvoerder van Kickstart Cultuurfonds.

Kickstart Cultuurfonds gaat de culturele sector helpen zich aan te passen aan de nieuwe omstandigheden én vooral creatief en productief te blijven voor een zo groot mogelijk publiek. De bijdrage van het fonds is bestemd voor organisaties die géén gebruik kunnen maken van het extra overheidspakket van 300 miljoen euro voor de cultuursector. Instellingen die in 2017 – 2020 meerjarige exploitatiesubsidie ontvangen van het Ministerie van OCW, VWS of de Rijkscultuurfondsen, komen niet voor ondersteuning in aanmerking.

Vanaf 15 juli
Musea kunnen vanaf 15 juli hun plan indienen voor een tentoonstelling, aangepast aan de anderhalvemetersamenleving of juist daar speciaal voor gemaakt. Zo kan er bijvoorbeeld een aanvraag worden gedaan voor noodzakelijke aanpassingen in de zaalindeling, de foyer of de kassa-apparatuur of het inhuren van extra personeel om het publiek te begeleiden.

Op kickstartcultuurfonds.nl/aanvragen/ staat stap voor stap beschreven hoe een dergelijke aanvraag in zijn werk gaat.
Meer informatie, mogelijkheden, en voorwaarden voor ondersteuning zijn te vinden op www.kickstartcultuurfonds.nl.

*Het nieuwe fonds is een initiatief van deBankGiro Loterij, VSBfonds, Prins Bernhard Cultuurfonds en de VandenEnde Foundation. De fondsen Stichting Droom en Daad, Ammodo, Fonds 21, Zadelhoff Fonds/Zadelhoff Cultuur Fonds, Fonds 1818, Stichting Zabawas én het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben zich bij het initiatief aangesloten.