Jaarvergadering 2018

12 juni 2018

Op maandag 11 juni kwamen collega’s uit verschillende musea bijeen voor onze jaarvergadering. Dit jaar als locatie het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. Het thema van de dag was ‘Legacy’, met het oog op de nalatenschap van Culturele Hoofdstad 2018 (LF2018)

De aanwezigen werden door het bestuur bijgepraat over de stand van zaken rondom Museumfederatie Fryslân. Er kwamen veel onderwerpen aan bod, onder andere over de opzet van een Museumpas voor vrijwilligers en medewerkers van de musea in Fryslân, het verzamelen van gegevens en cijfers; museana Fryslân en de heroriëntatie cultuur. De vergadering werd afgesloten met genoeg stof om het komende jaar mee verder te gaan. Daarop volgde een goed verzorgde lunch en een inspirerend middagprogramma. Spreker Lodewijk Kuiper van de Museumvereniging gaf ons een aantal cases waarmee we de legacy van LF2018 kunnen vasthouden. Vervolgens gaf Bouke Kors van Merk Fryslân uitleg over de nieuwe route-app van Friesland en wat Merk Fryslân doet met promotie buiten Friesland. Tot slot vertelde Frank Belt over verhalen vertellen in musea. Na de korte lezingen konden de genodigden met de sprekers aan tafel. Er werd druk gepraat over te nemen stappen, nieuwe initiatieven en toekomstplannen.

Een geslaagde dag met de leden, medewerkers en het bestuur van Museumfederatie Fryslân. Er is weer druk genetwerkt en allerlei initiatieven zijn besproken. Op naar de jaarvergadering van 2019.