Hulp van Hbo-studenten Communicatie?

13 april 2021 Marketing

De Museumfederatie onderhoudt goede contacten met hogeschool NHL Stenden, in het bijzonder met opleidingen CMD en Communicatie. Met name opleiding Communicatie heeft momenteel een mooi, concreet aanbod aan samenwerkingsvormen waarbij studenten hun marketing- en communicatie-expertise in kunnen zetten voor een museum of een cluster musea.

Mogelijke inzet van Communicatie-studenten voor jouw museum:

 

Geïnteresseerd?
Stuur dan een e-mail naar relations.ccb@nhlstenden.com